Är islam en ideologi?

När rasister pratar om islam hör man dom ofta säga; ”islam är inte en religion, det är en ideologi”. Därmed skulle de inte göra sig skyldiga till rasism, eller ens vara emot en religion eller en kultur, eftersom de ”bara” säger sig vara mot en ideologi.

Som Sverigedemokraten Kent Ekeroth som skrev redan 2010: ”Sen när blev kritik av en ideologi rasism?”

Resonemanget går ungefär så här; Islam är ingen religion, det är en ideologi. Precis som man får vara mot fascism, får man vara mot islam. Det är inte rasistiskt.

Eller som Kents partikollega, riksdagsledamot Mattias Karlsson skrev 2010:

Bla bla bla
_Hadock_ / Foter.com / CC BY-NC-ND

Låt oss ponera att jag imorgon skulle starta ett politiskt parti, där det stod inskrivet i principprogrammet att alla (som inte tillhör mitt parti) är mindre värda och antingen skall underkasta sig mig, betala straffskatt eller dö. Att de som motsätter sig min lära skall dödas eller torteras, att tjuvar skall få sina händer avhuggna, att kvinnor är underlägsna män och om de inte tydligt visar undergivenhet så får männen slå dem. Och att när väl mitt principprogram är genomfört så får det aldrig ändras även om 99% av befolkningen skulle vilja det, eftersom det är heligt. Ponera vidare att mitt parti snabbt skulle få nära 500 000 anhängare, att minst 50 000 nya anhängare varje år skulle strömma till från utlandet, att mina partikamrater skulle föda betydligt fler barn än den övriga befolkningen och att samhället, sakta men säkert skulle börja anpassa sig efter våra krav. Skulle det politiskt korrekta etablissemanget i Sverige i ett sådant läge beskylla den som uttryckte oro för denna utveckling för att vara ondskefull, fördomsfull och hatisk?

Det finns många problem med detta synsätt. Främst att de betraktar islam helt utan nyanser. D.v.s. de inser inte att islam är en uppsjö av variationer på ”ideologierna” i de olika regionerna från Marocko till Sydostasien, olika sätt att betrakta verkligheten och följa Gud.

Tänk er att någon hade pekat ett finger på alla i hela Sverige idag och sagt att kristendomen är ”en ideologi”, bara på grund av bibeln? Tänk er att dessa hade buntat ihop Ku Klux Klan, kristna nazister, Livets Ord, svenska kyrkan och alla sekulariserade svenskar som på sin höjd besöker kyrkan på ett dop och påstått att alla följer en ”ideologi” exakt likt den som rasisterna i Ku Klux Klan och nazisterna sprider? Lika vansinnigt är det att betrakta islam utifrån radikala extremisters idevärld.

Antisemiter har under hela 1900-talet och in i detta sekel påstått samma sak om judendomen. Nazisterna på 1930-talet påstod att judendomen inte var en religion utan en politisk ideologi. Faktum är att man använde exakt samma retorik och argument kring detta som exempelvis sverigedemokrater idag använder om islam.