Rasism är kort och bra

Jag blir ibland påmind av personer som anser jag använder begreppet rasism på ett slarvigt sätt, eller påstår jag gör det ”på helt fel vis”. Deras argument är ibland: ”Det finns inga raser, muslim är ingen ras, och därför kan det inte existera någon rasism”. Men då jag oftast använder Twitter för min opinionsspridning, och det där finns en maxgräns på 140 tecken per inlägg, så har jag numer slutat att försöka förklara mig för dessa ”kritiker”.

compartiendo las escriturasMen det verkar som om att många andra, som ämnar skriva kortfattat och lättläst om samhällsfrågor, politik och främlingsfientlighet på internet, verkar föredra att använda ordet rasism. Jag har läst eller deltagit i många varierande diskussioner med många andra ickerasister och antirasister, likväl som med många personer som gett uttryck för en eller annan variant av rasistisk åsikt. Jag har här påbörjat en lite ofullständig lista av olika vanliga begrepp, som många andra verkar hålla med om att de ingår till att beskriva rasism:

Främlingsfientlighet, xenofobi, hets mot folkgrupp, kulturrasism/kulturell rasism, homofobi, islamofobi, antisemitism, grovt kränkande diskriminerande beteende eller hatbrott emot en individ enbart p.g.a. att gärningspersonen anser att den drabbade hör till en grupp som t.ex. äldre, funktionsnedsatta, religiösa, ateister, homosexuella etc.

Inser du varför jag tycker att ett så kort och bra ord som rasism känns smidigast och tydligast att använda för att beskriva ett eller flera av ovan nämnda företeelser?

Det absolut viktigaste är att en skolboksdefinition av rasist betyder att det är en person som tror på vanföreställningar som:

  • att mänskligheten påstås kunna delas in i olika ”raser”
  • att det skulle existera signifikanta skillnader människor emellan utifrån deras ”rastillhörighet” eller påståenden om deras så kallade ”essens” eller ”kultur”.

I den ideologiska irrläran förekommer:

  • hat mot individer, önskan att diskriminera, enbart på grund utav att de anses höra till en annan ”ras”, en etnisk, kulturell, religiös eller nationell grupp.
  • hat mot en individ eller önskan att diskriminera personer på grund utav att den delar en eller flera egenskaper eller karaktärsdrag som anses ”höra till” stereotypbilden av en viss grupp.

Att det finns ett begrepp som rasism bekräftar INTE att det skulle existera olika ”raser”, bekräftar INTE något om de utpekade, hatade, diskriminerade personerna.
Alla nu levande människor hör till underarten Homo sapiens sapiens.

Rasism betyder alltså trosuppfattning om att olika människor är olika mycket värda. Vissa personer verkar försöka töja på vetenskap och lagens gränser i sina försök att propagera för och försöka hjärntvätta andra in i den för samhället svårt skadliga ideologin: Rasism.

www.ne.se/rasism
wikipedia.org/wiki/Rasism
FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering
Sveriges ratificering av FN-konventionen mot rasdiskriminering