Det där om fördomar…

Förutfattade meningar kan ställa till en hel del problem. Det är delar av de olika bakomliggande orsakerna till vad som kan leda till sådant som strukturell diskriminering i ett land. Att bli mer medveten om och försöka utmana sina förutfattade meningar är viktigt.

BrakeDiskVR
StromBer / Foter.com / CC BY

Denna video visar hur förbipasserande reagerar på en ”vit” amerikan och en ”svart” afroamerikan i USA som sågar upp ett cykellås. Som ni kan se är det helt olika. Den vite och afroamerikanen säger samma saker, att cykeln ”tekniskt sett inte är hans”. Ändå är reaktionerna drastiskt annorlunda. I ena fallet misstänker man stöld och i andra antar man att skådespelaren är en ärlig, vit, ung man som hämtar en cykel.

Och se vad som händer då en ung, vit, flicka gör samma sak…