Sd och militära insatser mot civila i Sverige

Gästinlägg av Polimasaren

Dagen då detta skrivs, den 14:e maj, var det 82 år sedan svensk militär sköt skarpt mot strejkande arbetare. De dödade 5 personer och skadade fler. Denna händelse är en av de mörkaste i svensk arbetarhistoria. Det tvistades mycket om vems fel det var. I en demokrati ska inte staten ha befogenhet sätta in militär mot sina egna kan man tycka. För dom flesta är detta en självklarhet. Vi får aldrig glömma det och med minnet av Ådalen 1931 kommer vi heller aldrig att göra det.

Make it rain - Marine fires squad automatic weapon
United States Marine Corps Official Page / Foter.com / CC BY-NC

I riksdagsmotionen 2012/13:Ju393 ”Införande av gendarmeri inom polismyndigheten” skriver sverigedemokraternas riksdagsledamot Mikael Jansson att han vill kunna tillåta militärpolis användas i civila situationer — alltså mot våra egna medborgare.

Över tid har det visat sig att det understundom uppstår situationer där den vanliga polisens kapacitet inte räcker till, vilket man bland annat har försökt åtgärda genom inrättandet av en särskild insatsstyrka för situationer som kräver tyngre beväpning

Han nämner händelser som upplopp i storstäder och han nämner ordet stadsdelar. Man undrar vilka städer och stadsdelar han menar? Vi ska inte lägga orden i munnen på honom och tillföra honom saker han inte sagt, så vilka stadsdelar det handlar om låter vi vara osagt för den här gången.

I ett pressmeddelande skrev sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson efter återkommande kravaller i invandrartäta Rinkeby (år 2010), att han kräver hårdare krav. Han var iallafall mer specifik med vilka städer och stadsdelar det gällde. Åkesson förklarar att han tycker att dagens lagstiftning är otidsenlig och vill att det ska finnas möjligheter att införa undantagstillstånd samt att den nationella insatsstyrkan ska skickas till Rinkeby. Åkesson förklarar varför:

att ordningen måste återställas med alla till buds stående medel

Åkesson lägger skulden på det mångkulturella samhället i citatet nedanför, det var ju inte helt oväntat, men vad menar han med extraordinära åtgärder?

Den mångkulturella samhällsordningen i kombination med mediernas och de etablerade partiernas ”tycka synd om -mentalitet” och bristande förmåga att hantera situationen har skapat en situation som kräver extraordinära åtgärder

Gendarmeri, nationella insatsstyrkor och undantagstillstånd riktat mot förorter är alltså dessa två sverigedemokraters lösning på problemen. Då är vi där igen där vi startade det här blogginlägget:

I en demokrati ska inte staten ha rätt att sätta in militär mot sin egen befolkning och glöm aldrig Ådalen 1931 och varför det hände. Kan det vara dom lagar som gäller nu, dom som är otidsenliga enligt Åkesson, som är orsaken? Och att de lagar som gällde före Ådalen är mer tidsenliga?

Gästinlägg av Polimasaren

———
Mera läsning om f.d. partiledare Mikael Janssons motion på Expo