Folkmängden 2013

Sveriges folkmängd var vid senaste nyårsafton 9.644.864 personer. Nettoinvandringen var 65.130 personer under hela kalenderåret 2013. Här ska vi specificera siffrorna lite mer noggrant.

imagesCAP13HOOBruttoinvandringen var 115.845 personer, varav 20.484 var svensk medborgare sedan tidigare, cirka 95.000 utländska medborgare. 15.332 personer av de invandrade var födda i Sverige och ungefär 100.000 föddes i ett annat land.

Av de 50.715 personer som utvandrade till ett annat land var ungefär 24.600 personer medborgare i ett annat land och 26.112 var svenska medborgare. 20.237 av utvandrarna var födda i Sverige och 30.478 personer som flyttade härifrån var inte födda i Sverige.

59,3% av alla invånare som är födda utanför Sverige var vid tiden för nyårsafton 2013 svenska medborgare och har således bott här åtminstone 3-5 år.

Befolkningsökningen var i sin helhet 88.971 personer, varav 23.191 är överskottet mellan antal nyfödda och avlidna under hela året. Befolkningsökningen som härrör från migrationsöverskottet var ungefär 65.130 personer.

Detta är alltså den så kallade “massinvandringen” som ledde till att Sveriges folkmängd ökade med mindre än 1% på ett år. Detta är alltså det så kallade “avsiktliga folkutbytet” som de välmenande ”patrioterna” försöker bevisa är organiserat för att ta över landet.

Se även artikeln över 2012 års folkmängd, som innehåller lite mer grafer och statistik över längre tidsperiod.

Källa: SCB.se