Näthatare eller nät-terrorister

Expressen har avslöjat näthatet på sajter som Avpixlat. Debatten blev absurd efter Expressens avslöjande. Vissa började försvara deras rätt att hota och sprida rädsla i samhället. 

Källa: http://www.top.freewallpaper-s.net/rwx/Blood_on_Keyboard.JPG
Källa: http://www.top.freewallpaper-s.net/rwx/Blood_on_Keyboard.JPG

Men frågan är om det bara är näthat. Det de rasistiska näthatarna gör är mer än att sprida hat, det är också att sprida rädsla. Rädsla hos offren.

Och då blir saken mer komplicerad. Om man tittar på hur de flesta experter definierar begreppet terrorism ser man att ”spridande av rädsla i samhället” ingår i definitionen av terrorism. Ja själva ordet terrorism härrör från det latinska ordet ”terror” vilket är en stor skräck.

Och stor skräck är det näthatarna vill sprida. De har oftast inte fysiska vapen. I sina kommentarer siktar de istället med verbala vapen mot minoritetsgrupper i samhället. De talar om vapeninsamling, vapeninköp, hyllar Breivik, hotar att spränga moskéer, hotar att halshugga imamer, kartlägger politiker och journalister och kallar dem för landets förrädare. De hänger ut omyndiga flickor på sina hatsajter och hotar med våldtäkter. Det är människor som välorganiserat organiserar attacker mot tidningarnas kommentarfält och skapar oro och rädsla i samhället. De etablerar en folkmordsretorik.

Näthatare är människor som anses vara samhällshot. Just därför gäller det inte den vanliga policy och rätten till att bli anonym, anser jag.

Ändå har man mage att tala om sin rättighet att gömma sig bakom sina verbala stridsvagnar och maskingevär. Verbala vapen i deras strävan att sätta i gång inbördeskrig för att ”försvara fosterlandet” och ”att skydda etniska svenskar från massinvandring”.

Det är en enorm fara för samhället speciellt då näthatarna är lärare, journalister, sitter i kommunen, kandiderar till riksdagen och formar politiken i landet.

Hotar man samhället och skapar man kaos, sprider man rädsla och oro så ska man avslöjas med sitt namn och sin bild och ta hand om konsekvenserna.

Näthatet handlar inte om ”invandrarkritik”. Det handlar om ett samhällshot som måste åtgärdas, ett försök att sprida skräck och rädsla om måste stoppas, och första steget är att ta av dem anonymiteten.

Enkel och logisk fråga: Har inte landets minoriteter rätt att få veta vem som hotar dem?