Åkessons Sverigedemokraterna 1994-96

Gästinlägg från Polimasaren

Sverigedemokraternas partiledare som påstår sig ha gått med i partiet Mars 1995 började visa ett intresse för partiet redan hösten 1994. Det här inlägget kommer att visa vilket parti som Åkesson då gick med i.

Till min hjälp kommer jag att använda mig av partiprogrammet från ’94 och ’96 och nummer från SD-Kuriren under den tiden. Det finns mycket material att hämta även från Youtube och tidningsartiklar. Jimmie Åkesson säger att han gick med i partiet för deras EU-motstånd och invandrarpolitik. Han påstår även i jubileumsboken att han gick med i partiet efter att Mikael Jansson tillträtt som partiledare efter Klarström, men enligt en intervju med Åkesson i Demokraten 1999 så stämmer det inte. Han gick med i SDU redan efter valet -94. Jag har bestämt mig för att visa hur partiet kunde se ut mellan 1994 och 1996 för att visa hur det såg ut när Åkesson började visa intresse för partiet och under hans första tid i Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna 1994-1996

Det finns en talande bild från ett Sd möte. Den kan ni se om ni klickar här.

Bilden på heilande sverigedemokrater är ifrån Engelbrektsmarschen i Mars 1994. Vissa påstår att det var utomstående som kom till partiets manifestationer och som här gjorde Hitlerhälsning, men filmklippet nedan visar att dåvarande partiledare Anders Klarström absolut inte hade något emot att grupper som Vitt ariskt motstånd gjorde dem sällskap i marscherna. Klarström som förövrigt hade ett förflutet i nazistiska Nordiska rikspartiet.

När Jimmie Åkesson först sökte kontakt med Sverigedemokraterna möttes han av en kvinna som gav honom material om partiet. Kvinnan hette Tina Hallgren Bengtsson och hon var den som i nazistuniform var med på ett möte där det bland annat brändes böcker. Åkesson verkar inte vilja kännas vid att han träffat henne så makarnas Bengtssons nämns inte i boken 20 röster 20 år när han beskriver sitt möte med SD. Värt att nämna var att Hallgren Bengtson firade 1996 tillsammans med Nationalsocialistisk front så hennes samröre med nazismen var inte någon enstaka händelse. Mer kan läsas om bokbålet här och här är en bild från den berömda filmen från mötet

Tina Hallgren Bengtsson

Åkesson påstår att han blev medlem i partiet när Mikael Jansson hade tagit över partiledarrollen efter Klarström, men som jag skrev i inledningen så stämmer inte det. Jansson som tidigare var Centerpartist och hade bland annat skrivit i deras tidning Politisk tidskrift ”En del kulturella skillnader länder emellan torde ha en rasmässig grund. Detta borde kunna sägas nu”. Det var denna partiledare som kände sig manad att införa att uniformsförbud för att hindra att deras sympatisörer kom till manifestationerna iklädda nazistuniformer.

Det skrevs en hel del om Sverigedemokraterna i media under den här tiden och här är ett exempel från Skånska dagbladet den 20 augusti 1994

malmö 1994 sdAvTW-6fCEAIkXhS.jpg-large

SD-Kuriren

sd-kuriren 24 1995Odins änglars debutalbum som innehöll en tonsatt dikt av nationalsocialisten och grundaren till Nysvenska rörelsen Per Engdahl, såldes tillsammans med Heroes in the snow som i stort sätt bara är nazistiska Dirlewanger med nytt namn i SD-kuriren 24 som utgavs 1995. Andra skivor som såldes var Midgårds söner som hade ett nazistiskt budskap i vissa av deras produktioner och det högerextrema bandet Brigad Wotan. Annonsen är hämtad från SD-Kuriren #24 som kom ut 1995.

I SD-Kuriren #22 kan man läsa en insändare där skribenten frågar varför SD aldrig tar upp frågan om homosexualitet varvid SD-Kuriren svarar att de i nästa partiprogram ska ta upp frågan om homosexuella och att de ohejdat kan sprida sin livsuppfattning i samhället medverkar till samhällets förfall och degeneration.

I det 23:e numret av tidningen kan man läsa en krönika av Tomas Johnsson och han avslutar den med

Leve kampen! Framåt för slutstriden! Död åt marxister och anarkister, de är jordens avskum!

Dikter av Curt Eiberling publicerades i nummer 26 och det numret kom ut efter att Mikael Jansson tillträdde som partiledare. Eiberling var SD-medlem och författare till boken Arisk gemenskap som ledde till att han dömdes till Hets mot folkgrupp. Han uteslöts senare för nazistsympatier.

Nedan har vi omslaget till nummer 22 och notera att arvet från BSS finns kvar ända in på mitten av 90-talet. Nästa bild är på en sida ur numer 27. Nidbilder på araber förekommer och det ser vi på 3:e bilden från nummer 28 och på sista bilden ser vi de teman som tidningen innehåller Olof Palme – Hjälte eller landsförrädare? och Sverige – Platsen för nästa inbördeskrig?

sdk 22 front  sdk 27 sista sida  sdk 28  sdk 26 front

Partiprogrammet 1994

Som citatet ned från deras partiprogram som kom 1994 vill de ändra i grundlagen för att kunna ta ifrån alla medborgarskapet som kom till Sverige efter 1970

Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring av människor från etniskt avlägsna kulturer. Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de som kommit till vårt land efter 1970 ska kunna återvända till sina respektive länder inom en snar framtid. Någon hänsyn till utgivna medborgarskap kommer inte att tas utan förslag till en grundlagsförändring och en ny medborgarskapslag kommer läggas

En annan åtgärd de vill göra enligt partiprogrammet är att öka möjligheten att adoptera svenska barn, men att adoptera utomnordiska barn ska starkt begränsas. Det blir mer förståeligt om man läser i inledningen

Vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig utveckling än en mångkulturell heterogen statsbildning

Vidare ska allt presstöd avskaffas och i delen om Försvar och säkerhet accepterar de inte vapenvägrare. Andra intressantare stycken är Rättstryggheten där straffarbete ska kunna utdömas och även att döma till dödsstraff ska vara möjligt.

Partiprogrammet 1996

Även här står raderna om etnisk och homogen nation med och i Befolkningspolitik vill de stoppa all invandring av människor som har sitt ursprung utanför den västerländska kulturkretsen och även stycket om att de som invandrat eller som de beskriver dem i programmet ”etniska främlingar” efter 1970 ska med ekonomiska hjälpmedel repatrieras. Att du är gift med en svensk förhindrar inte repatrieringskravet. Grundlagsändringen för att kunna ta ifrån en människa sitt medborgarskap står kvar. Under stycket Samhällsstruktur står det att inga moskéer får finnas på svensk mark då de

är en jordmån för terrorism och religiös inblandning i det politiska livet

I avsnittet Sexuellt avvikande klargör de vad de tycker om homosexuella. De kallar den homosexuella livsstilen för osund och är klara med att de inte vill tillåta registrerat partnerskap och adoptioner för homosexuella par. Sverigedemokraterna förespråkar fortfarande i det här partiprogrammet dödsstraff och även straffarbete. Lika som i det tidigare programmet vill de begränsa presstödet för viss media och som slutkläm anser de att Sverige inte bör vara med i FN.

Symboler

Fram till så sent som 2006 hade Sverigedemokraterna en blågul fackla som symbol som är nästintill en kopia av fascistpartiet National fronts symbol

nazsymbol

Är detta ett parti man närmar sig om man påstår sig ha annorlunda åsikter än de som framförs här?

För mer läsning om bland annat Sverigedemokraternas nazistiska förflutna titta här och vill ni veta vilka det är som har suttit som ledamöter i riksdagen sen valet 2010 titta här.