En rasistisk koalition (eller kollision)

För ett tag sedan fick vi ta del av nyheten att en del rasistiska partier bestämde sig för att gå samman och bilda en EU-grupp. Jag vet…: De som ogillar folk från andra länder går ihop med andra länder för att se till att folk från andra länder hålls utanför det egna landet. Jättekonstigt och smått ologiskt, men vi släpper det för nu.

Institutions europeennes IMG 4300
Foter.com / CC BY-SA

Detta har hänt förut. Det fanns en grupp som hette ”Identitet, tradition och självständighet”. De satt i EU-parlamentet ett tag, innan några av ledamöterna tyckte att de blev utsatta för rasism… Tydligen hade en av Italiens ledamöter, Alessandra Mussolini (barnbarn till en annan känd italienare vid namn Mussolini), uttalat sig negativt om rumäner. Hon menade att alla rumäner var kriminella. Det var inte direkt ovanligt att generaliserade uttalanden om länder och etnicitet gjordes av denna grupp, dock fanns ett problem. Fem av ledamöterna i gruppen som värnade för rasism var rumäner… De gick ur gruppen, som nu inte hade nog många medlemmar för att få vara en grupp – vilket ledde till att gruppen upplöstes.

Kan ju ses som lite smått ironiskt om ni frågar mig.

Vi har ju ett parti som vill gå med i den nya koalitionen, med Front National och PVV (Holland), nämligen SD. Av exemplet ovan så kan vi se hur det går när grunden för samarbete är självständighet, något som också kan ses genom den oro SD och underorganisationer nu möts av. Även personer, inom SD, med stort väljarstöd kritiserar toppen. Dock intressant att ordvalet ”De Fyras Gäng” används, eftersom det har sin grund i skapandet och upprätthållandet av den kommunistiska diktaturen Kina.

Conferenceroom2SD har just nu partidagar, där deras politik skall diskuteras internt. De är numera ett riksdagsparti vilket innebär att vi kan följa en del av debatterna i media. Det har varit en turbulent resa när medlemmar och folkvalda inte riktigt agerar som ledningen vill att de ska agera. Frågan är om den interna debatten kommer att nå deras marginalväljare (de som röstar på SD bara för att de är less på alla andra partier). De som, genuint, vill införa ett Sverige som är avskärmat från omvärlden kan inte vara så många. SD:s politik är segregerandederas företrädare (inte ”bara” väljare) uttrycker sig nedvärderande om olika etniska grupper och de har en blogg som för fram deras åsikter utan att reagera på klara fall av rasism (och hets mot folkgrupp) i kommentarsfälten.

Att det sedan inte finns några lösningar med SD:s politik gynnar dem heller inte. Visst kostar det en del att se till att nyanlända får tak över huvudet, mat, utbildning och trygghet. En hel del återgår via konsumtion och annat via inkomstskatt. Kostnaden för att öka bevakning vid gränser, förvaring och logistik kring utvisningar (av alla som söker asyl) kostar också en del, utan att en krona återgår…

Jag tycker att det kan vara dags att lyssna på vad förespråkarna säger, se hur de tänker sig att framtiden ska se ut och ge oss (väljare och befolkning) en tydlig bild av sin politik. Inte visionerna, utan hur de faktiskt menar att någon större förändring kan komma med en besparing om ca 30 miljarder per år… Motsättningen är inte mellan välfärd och invandring, det är en fördelningsfråga för samtliga resurser, inte bara skrapet som finns för de behövande.