Kulturmöten: Hur polskan blev svensk

Sverigedemokraterna påstår sig ofta att de engagerar sig för svenskt kulturarv; folkmusik och folkdans. De kontrasterar detta mot ”allt främmande” som kommer utifrån som de anser hotar detta ”unika svenska”…
Svenska versioner av kultur, liksom alla regioners varianter av kultur, är både unika, och ett resultat av mötet med många andra kulturer, på en och samma gång. Det som idag uppfattas som unikt svenskt har skapats av de som bott i Sverige genom direkta eller indirekta möten med andra kulturer. Genom invandrare i Sverige, eller svenskar som bott i utlandet.

Alla länders folkmusik och folkdans bär spår av denna dialog mellan kulturerna. För Sveriges del kan vi titta på några av de mer välkända danserna. De mest ”genuina” och ”unika” svenska folkdanserna skapades genom utbyte med andra kulturer.

Polska

Det är spännande att se hur stort inflytandet av polsk dans varit. Polskan har sitt urspung i Polen. Polskan har sitt ursprung i att man mer och mer började dansa pardans istället för gruppdans i samband med renässansen. Var detta kommer ifrån vet jag inte. En webbkälla säger Italien.

När renässansen kom till Polen blev resultatet av kulturmötet det som nu kallas polskan. På slutet av 1500-talet gifte sig kung Johan III med en polsk prinsessa och de fick tillsammans tronarvingen Sigismund. Genom att vi då fick en polsk-svensk kung kom polacker att börja bosätta sig i Sverige och svenskar i Polen. De ”importerade” dansstilar till Sverige. En del vill även peka på ett tjeckiskt inflytande på polskan genom att ordet polska liknar det tjeckiska ordet för halv.

Mazurka

Mazurkan sägs ha utvecklats i ett kulturmöte mellan Polen och Ryssland, kom till hovet runt Bernadotte-släkten från Polen via Tyskland och Frankrike efter att större delen av Polen uppslukades av Tyskland runt 1790.

Hambo

Hambo har utvecklats ur polskan.

Schottis

Jag citerar här wikipedia rakt av: 

Schottis har troligen sitt ursprung i vanligt förekommande folkdans i Europa, kanske framförallt i Skottland (därav namnet). Dansen, som har sitt ursprung i Böhmen, spred sig under 1800-talet från Paris danssalonger för att bli en modedans i bland annat Sverige under slutet av 1800-talet. Dess namn kommer från tyskan och i sin grundform räknas den till gammeldanserna.

Här ska invandrare till de svenska industrierna ha spelat en stor roll enligt källorna.

Det kan noteras att schottis på spanska kallades chotis, på portugisiska choutiça.

Vals

Valsen har sitt ursprung i det österrikiska och spanska Habsburgska hovet på 1500-talet. Olika valsliknande danser var på modet i de ledande hoven i Europa då en av huvudinfluenserna var dansen Lavolta som föddes i Italien under renässansen. Den moderna valsen födde i de tyskspråkiga länderna på 1700-talet. Denna engelska wikipediaartikel är bra: http://en.wikipedia.org/wiki/Waltz

Sammanfattningsvis

Givetvis har dessa danser vidareutvecklats i sin tur i mötet med andra danser från andra kulturer. Spansk folkdans har t.ex. påverkats oerhört mycket av judiska och arabiska kulturers danser, detsamma har den italienska dansen, via araberna på Sicilien. (se t.ex. på Flamencon med arabiska influenser och influenser från romerna.)

Det betyder inte att det svenska, och den svenska kulturen, inte också är unik och värdefull. Svensk kultur är något vi bör skydda och värna om och sprida så mycket som möjligt. Men utan invandring av folk från andra kulturer, och mötet med dessa kulturer, hade vi inte haft dagens kultur; de utländska traditionerna står inte i motsats till det svenska. Beviset för det är att det som idag anses vara svenska traditioner, har utvecklats ur många möten med det ”utländska” genom flera sekel.

Och denna evolution fortsätter inom all kultur. Det som kommer att anses som ”ursvenskt” imorgon, är skapat i mötet med det som en del kan anse vara ”främmande” idag. Utan influenserna med det ”främmande” dör den svenska kulturen.