Homofobin inom SD!

Gästartikel från Slutpixlat.
Så var det dags igen för Sverigedemokraterna och deras lokalpolitiker att återigen bevisa vilket intolerant parti SD är.
Protester under Jimmie Åkessons partiledartal i AlmedalenEnligt en artikel i InteRasistMen.se så säger den Sverigedemokratiske politikern i Göteborg, Robert Quiding att HBTQ-personer saknar samhällsnytta och nödvändiga moraliska regler.

Vi på Slutpixlat tycker att det är Sverigedemokraterna som verkligen saknar samhällsnytta och några moraliska regler tycks de aldrig själva klara av att följa.
Robert Quiding är en före detta Moderat, som innan dess var Kristdemokrat. Det sistnämnda förklarar kanske varför han har en sådan avog inställning till HBTQ-personer.
Å andra sidan kan man säga att Robert Quiding bara följer den traditionella synen som Sverigedemokraterna har på homosexuella;
Homosexualitet är en sexuell avart och fullt jämförbar med tidelag och pedofili!
Björn Söder (SD)
Du kan ju tänka dig själv vem är det som lapar vatten i en kloak eller i ett latrinkärl? Det finaste vi har är kärleken mellan två kön. Den absoluta klimaxen är när den kärleken sker i samförstånd och kanske då utmynnar i ett planerat havandeskap. Då skapas nya friska generationer, men du kan inte skapa det genom avloppssex.
Willy Christiansson (SD)
Sjukliga beteenden som skulle få vilken normalt funtad människa som helst att känna avsky och få kväljningar är idag helt normala beteenden, enligt massmedierna och våra politiker.
Björn Söder (SD)
För min del innebär klartecknet för de så kallade äktenskapen mellan homosexuella början till slutet för Svenska kyrkan. För mig personligen är Gud en realitet och jag ser det som en självklarhet att Han nu väljer att helt ta sin hand från den monstrositet som Svenska kyrkan nu både de facto och de jure utvecklats till att bli… Den nya vigselordningen visar att Svenska kyrkan hädanefter anammar de seder och bruk som ledde till Sodom och Gomorras undergång.
Tommy Hansson (SD)
Det finns en utbredd promiskuitet bland homosexuella och att detta har bidragit till att sprida HIV.
Mats Dagerlind (Sverigedemokraternas officiella husorgan Avpixlat)

Jimmy Åkesson 2011-07-10

Enligt Jimmie Åkesson så är vissa enskilda SD politikers uttalanden i homosexfrågor inte något som partiet egentligen står bakom!?
Men Jimmie Åkesson! Varför agerar du då inte mot personer inom partiet som ständigt kommer med homofoba uttalanden? Du har ju en partisekreterare, Björn Söder, som ständigt kommer med hatattacker gentemot homosexuella.
Du har ju infört en nolltolerans mot personer som försöker driva egen agenda!? Javisst ja… Nolltoleransen var ju bara ett spel för galleriet. Inte värt någonting. Likadant är det ju uppenbarligen när det kommer till HBTQ-frågor också.
Vad Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram och hur de officiellt agerar och uttalar sig i homosexfrågor stämmer ju långt ifrån överens. Men så är det ju också med övriga frågor som SD driver. Eller ska vi säga fråga. För näst detta partis enfrågepolitik, invandringsfrågorna, där SD driver sin hatpropaganda så står de homosexuella näst i tur för deras hat.
Hämtat ur Sverigedemokraternas, ”Vår politik från A till Ö.”
HBTQ-frågor:
Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid.
Jimmie Åkesson, när tänker du rättsligt beivra Björn Söders klart homofobiska trakasserier och diskriminerande uttalanden?

Gästartikel från Slutpixlat.