Islam och kvinnors rättigheter

MYT:

”Muhammed skapade islam för att bl.a. förtrycka kvinnor”

Ofta hör man rasister göra en stor sak av att islam har och alltid har haft samma kvinnosyn som de galna mullorna och extremisterna som man hör talas om i Pakistan, Iran och Saudiarabien. ”I Europa var det bättre på medeltiden”…

Då glömmer man bort att kvinnors rättigheter är en ung idé i Europa och man glömmer att islam då det grundades faktiskt radikalt förbättrade kvinnors rättigheter på den arabiska halvön och andra områden.

Vi ska titta på några exempel på hur detta skedde.

Arvsrätt och äganderätt för kvinnor

Ett exempel på att det tidiga islam förändrade kvinnors situation till det bättre var att kvinnors arvsrätt säkrades. Här var islam faktiskt tidigt ute. Inom islam började man nämligen införa arvsrätt för kvinnor å 600-talet e.kr.

Jag citerar islam.se:

HAPPY RAMADHAN [Mobarak Alaikom Al Shahar]Islam avskaffade tidigare seder genom vilka arvet enbart gick till den äldste manlige arvingen. Enligt Koranen ärver kvinnan per automatik från hennes fader, make, son och barnalösabroder. Koranen innehåller vägledning i fråga om uppdelningen av arvet mellan de rättmätiga arvtagarna. De tre verser som över gripande beskriver hur arvet skall för delas åter finns i suraan-Nisā’ i verserna 11, 12 och 176. I dessa verser inrättar Gud barns, föräldrars och makars rätt till arv utan att lämna detta till människan att själv döma i. Finns inga nära släktingar går arvet till avlägsna.

Islamiska.org har de relevanta källorna:

Männen får en del och kvinnorna får en del av vad som föräldrarna och de närmaste anhöriga lämnat vare sig det är lite eller mycket. – En obligatorisk del.

(An-Nisa 7)

Senare i samma surah tydliggör Allah hur stor del var och en får:

Allah begär av er gällande era barns (arv); till mannen en del lika stor som den del två kvinnor får.

(An-Nisa 11)
Denna rätt var långt ifrån säkrad i de kristna länderna när detta infördes av Muhammed och blev lag i de områden han och hans efterföljare styrde.

På samma sätt införde Muhammed rättigheter för kvinnan att äga. En rätt som Storbritannien också först införde på 1890-talet, i Sverige runt 1860. Islam och Muhammed var 1200 år före Sverige i utvecklingen!

Men…

Men som med allt som har med religion att göra ska det sägas att historien inte är entydig. Inte svart eller vit. I Koranen kan man nämligen också läsa detta:

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes. (Surah 2:228)

Att kvinnor fick det bättre i tidiga islam betyder inte att de fick lika rättigheter med män. Det bör man notera.

Men rätt ska vara rätt. Relativt sett förbättrades kvinnans rättigheter radikalt, även jämfört med det kristna Europa.

Rätt proportion!

I vissa avseenden kan man hitta så radikala budskap i Koranen att världen först vid 1900-talets slut kom upp i samma nivå. Ett exempel på detta framgår av ett citat från profeten Muhammeds kusin, där han skriver vad Muhammed sade om att män måste hjälpa till i hemmen!

Whistle While You Mop”Den som hjälper sin familj och inte är motvillig mot att göra husets arbeten, han kommer att av Allah belönas med att skrivas in i martyrernas bok på daglig basis och få samma belöning som 1000 martyrer. ”
CarbonNYC / Foter.com / CC BY

”En dag kom den heliga Profeten in i vårt hus, medan Fatima satt vid en tråg och jag var upptagen med att rensa linser till maten. Profeten vände sig till mig och sa Oh far till Hassan, jag svarade jag är här oh Allahs Profet”. Han sa lyssna till mig, för jag säger inget som inte kommer från Allah. Den man som hjälper sin fru han kommer att få samma belöning som den som:

  • fastat i ett år och
  • varit vaken hela natten för att be
  • detta multiplicerar du med antalet hår på hans kropp.

Han kommer även att belönas med samma status som de tålmodiga, som Profeten David och Jakob och Jesus, oh Ali! Den som hjälper sin familj och inte är motvillig mot att göra husets arbeten, han kommer att av Allah belönas med att skrivas in i martyrernas bok på daglig basis och få samma belöning som 1 000 martyrer. För varje steg han tar för att hjälpa sin familj, så kommer han belönas som om han varit på Hajj och Umra. Han kommer belönas med städer i paradiset, samma antal som ådrorna i hans kropp. Oh Ali! En timmes hjälp för ens familj är bättre än tusen år av tillbedjan och och tusen Hajj och tusen Umras. Det är även bättre än att släppa fri 1 000 slavar, bättre än att slåss i 1 000 slag för Allah, bättre än att besöka 1 000 sjuka, bättre än 1 000 fredagar, bättre än att delta i 1 000 begravningar, bättre än att släcka 1 000 personers törst, bättre än att ge 1 000 fattiga kläder och bättre än 1 000 officerare som slåss i Allahs namn.”

Det är även bättre än att ge 1 000 dinarer till de fattigaste av de fattiga och bättre än att läsa hela Toran, Zabur, Bibeln och den heliga Koranen. Det är även bättre än att släppa fri 1 000 fångar och bättre än att ge 1 000 offer till de mest behövande…”

Källa här!

Man kan tyvärr inte säga att islamska samhällen följt dessa radikala råd från Muhammed. Inte heller militanta islamister idag skulle väl se det som 1 000 gånger viktigare att dra på sig diskförklädet och börja diska efter maten, eller rengöra familjens toalett, än att slåss i 1 000 fältslag för att sprida islam i världen!

Det ger perspektiv på det Muhammed också sa när han visade att Lilla Jihad, krig och våld för religionen, är pyttelitet jämfört med Stora Jihad, att utvecklas som människa.

Det ger också lite perspektiv på detta med att följa lagar och regler slaviskt. Det är ju en större religiös gärning för en man att vara hemma och sköta disken, än att delta på 1 000 fredagsböner eller att läsa Koranen 1 000 gånger!

Rätt ska vara rätt. Jämfört med idag fanns det få områden och länder där kvinnor hade ens i närheten av lika rättigheter med män i Europa eller Asien. Men jämfört med hur det var fanns det en utveckling på vissa håll som pekade framåt, mot en humanare kvinnosyn. Det tidiga islam förbättrade kvinnors villkor.

Koranen, liksom alla andra religiösa skrifter, kan tolkas på många sätt. Det beror alltid på människosynen hos den som läser de heliga skrifterna vad de väljer att se i dem.