Rasism "urvattnas" inte

Jag har råkat på många som försöker hävda att begrepp som rasism skulle ”tappa sin betydelse”, i takt med att ickerasister ”kastar anklagelser oprovocerat” mot personer som ”bara är lite kritiska mot invandringspolitiken”. Som om att rasism och främlingsfientlighet skulle bli ”urvattnade” eller försvinna från kartan, enbart för att någon skulle säga de orden ofta.

Lenny Bruce-Bill Graham Presents
halle / Foter.com / CC BY-NC-ND

Jag förstår att man väldigt gärna vill försöka tvätta bort en stämpel, som kan upplevas som väldigt negativ, om man själv skulle bli beskylld för att vara rasist. Men jag kan på sätt och vis se var sådana här grava missförstånd skulle kunna komma ifrån. Då kommer jag direkt att tänka på ståuppkomikern Lenny Bruce, som var aktiv i slutet av 1950-talet och i början av 60-talet.

Han betraktades som extremt kontroversiell.

I slutet av karriären sägs det att civilklädd polis ofta satt i publiken. Lenny använde ofta svärord och skällsord på scener över hela USA. Några gånger blev han arresterad. Detta resulterade i mytbildning kring Lenny Bruce, och det finns inspelade framträdanden då han ställer sig på scenen för att försöka upprepa ordet ”Nigger” så ofta som möjligt, i ett satiriskt försök att driva med ”moralväktarna”.

Jag försöker inte påstå att ”utnötningskampanjen” är en bra metod som man bör eller ska använda för att ”avväpna” skällsord. Jag vill inte förringa det beteendet heller.

Jag försöker bara peka ut vad för slags företeelser som kan varför en del tror att rasistiska beteenden och ord kan ”utnötas” eller ”raderas” vartefter beteendena och orden just anklagas för att vara rasistiska. En annan orsak jag tror bidragit är ”Mantrarörelsen”, som är nationalister som jobbar hårt med opinionsbildande och hjärntvättande arbete i internets mörkare hörn.

Om jag skulle skrika ”cineast!” åt någon som ofta går på bio och ser många filmer per vecka. Det gör ju inte att den personen blir mindre filmintresserad, och betydelsen av ordet ”cineast” tappar inte sin betydelse, oavsett hur många gånger det sägs eller skrivs.

På rasistiska internetforum pågår desperata försök att ”byta ut”, avdramatisera, appropriera eller neutralisera betydelserna av vissa begrepp för att sprida och plantera lögner och irrläror hos våra ungdomar. Bland annat så har Mantrarörelsen myntat begrepp som ”svenskfientlighet” och ”antivit/oikofob”. Liknande rörelser arbetade på 1980-talet med att appropriera svenska flaggan till att enbart betyda nationalism/patriotism.

Jag vet att dessa ljusskygga kretsar försöker avdramatisera och neutralisera användande av begrepp som rasism, xenofobi, islamofobi och homofobi. Låt dem inte avväpna begreppen!

Jag är för åsiktsfrihet. De som bär på främlingsfientliga åsikter kan få göra det — i sitt privatliv. Jag är för uttrycksfrihet. De som vill säga sin åsikt skall få göra det. En persons grundlagsstiftade frihet att yttra sig, kan däremot aldrig ”trumfa över” en annan persons rättighet att slippa bli diskriminerad, förolämpad, kränkt eller utsatt för våld eller hatbrott. Åtminstone inte utan att kritiseras och riskera att tilltalas med epitet som passar in på diskriminerande, kränkande och även rasistiska beteenden.

Om du bär på främlingsfientliga fördomar och håller tyst om dem, slipper du bli kallad rasist av mig. Men om du absolut känner dig tvungen att uttrycka dina åsikter, så att andra behöver tvingas höra dom? Ja, då finns risken att någon hör dig. Jag förbehåller mig alltid rätten att säga emot, och jobbar för att ingen ska behöva höra rasism i vårt gemensamma samhälle.

Om jag bevittnar en person som använder sina rasistiska åsikter eller utgår ifrån grovt kränkande stereotyper i sin argumentation, för att försöka ”övertala” andra som till exempel skolungdomar, då säger jag stopp. Eller så kallar jag dom rasist. Om en person hävdar att den ”inte är rasist, men…” fortsätter att sprida uppenbart rasistiska åsikter… Ja, då kanske det är en rasist!

Fotnot: mer information om Lenny Bruce