Rasistiska stolleförslag från Sverigedemokraterna!

Gästinlägg av Raffina Wall från Slutpixlat.blogspot.se

Sverigedemokraterna har lagt en rad motioner som behandlats i riksdagen under området ”Migration och asylpolitik”. Partiet förespråkar tuffare lagstiftning mot asylsökande och människor utan uppehållstillstånd. Dessutom vill Sverigedemokraterna införa flera lagar som gör skillnad på svenska medborgare och utländska medborgare.

Till exempel vill man förbjuda tiggeri för utländska medborgare, men inte för svenska!? Utländska medborgare som tigger ska utvisas på livstid.

Fattig

Man vill även att alla härbärgen ska tvingas att registrera hemlösas medborgarskap och om de är utländska medborgare skall de anges till polisen.
I motionen Kriminalisera hjälp till illegala invandrare, som är undertecknad av riksdagsledamoten Kent Ekeroth, föreslås att alla anställda vid offentliga institutioner eller ”privata motsvarigheter” ska vara skyldiga att rapportera om ”de påträffar en illegal invandrare som den anställde förstår eller borde ha förstått är illegal invandrare”, och man ska inte heller få ge någon hjälp till personen i fråga.

I motionen Medborgarskapets betydelse” av riksdagsledamöterna David Lång och Mikael Jansson föreslås att man måste varit svensk medborgare i tio år för att få bli statsråd. För att bli överbefälhavare ska man fötts i Sverige och ha haft svenskt medborgarskap i hela sitt liv. Källa: EXPO

Och sist men inte minst vill SD att det skall ”inrättas förvaringscenter” där alla som söker uppehållstillstånd i Sverige ska ”förvaras innan gränspassagen.”

”Här ska de som söker någon form av uppehållstillstånd förvaras samt alla av- och utvisade, skriver Ekeroth i motionen Utvisning och förvar av svårutvisade.”

Om vi sammanfattar dessa av Sverigedemokraternas förslag så vill man för det första införa ett angiverisystem där man tvingar folk att anmäla misstänkta eventuellt illegala invandrare. Och de som underlåter sig att rapportera misstänkta illegala invandrare kommer att anses som kriminella!?

Det här med att SD föreslår ett angiverisystem får en att känna obehagliga vibbar från nazitysklands tid då den som till exempel undvek att rapportera var en jude gömde sig, straffades mycket hårt. Arbetsläger eller dödsstraff var påföljden då. Är det dithän Sverigedemokraterna vill driva Sveriges folk i sin hänsynslösa jakt på invandrare?

Sen vill ju som sagt SD även inrätta sin light version av koncentrationsläger, kallat för förvaringscenter, där man slänger in alla utlänningar som söker uppehållstillstånd och de som skall avvisas eller utvisas från Sverige.

Andemeningen med Kent Ekeroths förslag ”Utvisning och förvar av svårutvisade”, är naturligtvis att de vill hålla full kontroll på alla utlänningar vare sig de söker någon form av uppehållstillstånd eller ska avvisas/utvisas. Och det är ju naturligtvis helt i linje med SD:s grundläggande ideologi om invandring och invandrare. Det vill säga klart rasistiskt.

Man kan då fråga sig vad som är nästa steg i Sverigedemokraternas migrations- och asylpolitik. Arbetsläger för dem som skyddar eller gömmer flyktingar då detta enligt Sverigedemokraterna väl är att anses som Sverigefientlig verksamhet?

Förslagen beskrivs som odemokratiska och rasistiska av ordföranden för Centrum mot Rasism och den partipolitiskt obundna sajten Flyktingbloggen, Kalle Larsson, som skriver:

Hela grundtanken är att försvåra människors möjligheter att få ett fotfäste och få ta del av det svenska samhället. Det vore förödande för svensk demokrati om ännu fler människor stängs ute från möjligheten att forma det politiska systemet och villkoren för sitt eget vardagsliv

Kalle Larsson menar att Sverigedemokraterna för samma politik som partiets förlaga, den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt.

Att man lägger sådana förslag beror på att man i grunden är ett rasistiskt parti och att man inte alls har ändrat sig. Man har slipat språkbruket och putsat kostymen men förslagen är samma gamla rasistiska politik.

Och det är något vi på Slutpixlat håller med om. Å ena sidan står Åkesson och talar om nolltolerans mot rasism för att i nästa komma med klara politiskt rasistiska utspel.

Sverigedemokraterna är definitivt ett parti man inte ska lita på. Inte i någon fråga. Ja, de har ju egentligen bara en politisk fråga. Invandringen. Och den är av sådan klar rasistisk karaktär att den numer ter sig som ett absurt spektakel i normala människors ögon.

SD:s nolltolerans mot rasism? Pfuitt!

Raffina Wall för Slutpixlat

Läs även:
Berättelsen om Kent och Houng, Alex Bengtsson skriver i Expo om den Sverigedemokratiska visionen blir sann.

Läs hela Expos artikel här: SD vill sätta invandrare i förvaringscenter.

17 påståenden om invandring bemöts av regeringen, i SvD