Alla har fördomar

Detta är exempel på hur en fördom kan uppstå:
Du har kanske haft kabel-TV med femtiotalet kanaler i några år. Du är kanske van att kunna zappa runt och välja bland ett stort utbud av program.
Någon gång kanske du besöker en vän eller en släkting, som bara har SVT1, SVT2 och TV4 på sin TV. Då kanske du i förvåning utbrister: ”Har du bara skogs-TV?”

Pug and White Microwave Oven
zoomar / Dog Photos / CC BY-NC-SA

Du kanske har förvånats över att SFI-kurserna har en introduktionsdel på schemat som förklarar hur man använder en mikrovågsugn eller hur man lär sig själv och sina barn att cykla. För i din verklighet så lär sig alla barn att cykla innan de fyller sex år, och alla vet hur man använder mikrovågsugn, för det finns ju i varje kök.

Att du har vissa förutsättningar eller resurser tillhanda, som du nu tar för självklart. Eller du lägger dig till med en helt ny vana, och efter ett tag glömmer bort hur du gjorde innan du fick de nya funktionerna. Detta kan göra att du inte inser att alla andra personer har inte exakt allt som du har serverat på silverfat. Såna här små saker kan göra att du nu har en fördom.

Att vissa personer aldrig har lärt sig något om vardagslivet i andra länder utanför industrialiserade välfärdsnationer i nordvästeuropa, kan innebära att dessa har olika fördomar. Inte inlärda fördomar, utan sådana som beror på kunskapsbrist och brist på insikter i att alla människor på planeten inte har exakt samma resurser, erfarenheter, möjligheter, infrastruktur.

Personer som inte alls är medvetna om att de kan ha olika fördomar, riskerar att tänka väldigt etnocentriskt, om de i huvudsak utgår ifrån sin egen kunskap, sina egna resurser och enbart sin egen informationssfär. Vissa personer man talar med kan man få intrycket av att de har levt hela sitt liv i en hermetiskt tillsluten bubbla, helt ignoranta och okunniga om svältkatastrofer och våldsamma polisövergrepp i många länder både långt borta och nära oss.

Alla människor har fördomar – om olika små och stora saker

Är du medveten om att du själv kan ha fördomar och att nästan alla har minst några fördomar, kan du försöka vara medveten om detta när man umgås med vänner och obekanta.

Försök att inte bli arg om någon annan säger åt dig att du är fördomsfull. Reagera inte genom att bli defensiv eller förbannad om nån avbryter dig mitt i en mening och berättar att du håller på att uttrycka en besynnerlig fördom. Stanna upp och tänk till; Vad försökte du säga? Varför valde du det sättet att säga det på? Kan du kanske tänka ut ett annat sätt att förklara det på?

Det finns nästan alltid olika alternativa versioner av företeelser i verkligheten, som du ännu inte har insett. Kanske har ingen annan än du tänkt på just det perspektivet på en upplevd händelse, men som du föreställde dig var en allmänt erkänd uppfattning, som alla andra delar. Eller så kanske du bara valde fel ord, och om du hade formulerat dig annorlunda, medvetet, så får kanske ditt uttalande en något annorlunda betydelse.

Det otäcka är inte att ha fördomar, det otäcka är när en person, utan att tänka efter, uttalar sig med sina fördomar och sin etnocentrism som grund för sin ‘självklara’ syn på omvärlden, omedveten om att det är fördomarna som färgar åsikten.