Konspirationsteorier: Chemtrails

Har ni hört talas om konspirationsteorin ”chemtrails”? Enligt denna besprutas vi från luften av flygplan. Syftet är oklart; för att göra oss impotenta, kontrollera vädret eller stödja en rymdinvasion — eller något liknande.

Om man vill kan man studera denna myt på ett antal bloggar och hemsidor. T.ex. Chemtrails-Sweden,  Chemtrailrapporten eller Föreningen Fri Luft. På den senare läser vi:

Chemtrails är de kraftiga vita streck som ett stor antal flygplan lämnar efter sig och som skiljer sig från de korta svansar som normalt uppstår efter flygplan på grund av kondens och avgas kallat kondensationsstrimmor. Chemtrails innehåller avsikligt tillsatta partiklar i jetbränslet bestående av diverse metallsalter såsom av aluminium, barium och strontium m. fl. ämnen.

Besprutningen är beslutat från regeringsnivå Europa och USA för att för olika ändamål förändra jordens atmosfär. Detta sker utan övriga befolkningens vetskap och under totalt förnekande från regering och andra myndigheters sida vid konfrontation...

Vad finns det då att säga om denna konspirationsteori?

Vetenskap

Principen bakom kondensationsångor, som chemtrails är, är inte så konstig. Andas ut luft en kall dag så bildas ångor. Hela idén med att mystifiera flygplans kondensationsstrimmor visar på en okunskap om naturvetenskap.

Politik

En konspiration som involverar alla regeringar, alla militärer, alla piloter, politiker och miljontals andra vore lite svår att dölja. Vad gör man t.ex. av det faktum att alla piloter måste känna till denna konspiration? Tunga flytande vätskor på flygplan är svåra att dölja. Piloter känner av förändringar i lasten på sina flygplan lika lätt som du känner av förändringar i lasten på din cykel eller i din bil.

Det sunda förnuftet

Man kan fråga sig var aerosolerna som det påstås att man släpper ut från luften förvaras ombord på flygplanen. Ett flygplan av normalstorlek släpper ju enligt konspirationsteoretikerna ut aerosoler mil efter mil uppe i luften. Spåren, dvs. det som kallas ”chemtrails”, är ju mil långa!

Här har ni en film som visar hur ett mycket stort vattenbombningsplan släpper ut vatten. Lägg märke till hur stora tankarna är och hur kort tid vattnet släpps ut. Kemikalier är en annan sak, men besprutning med kemikalier tar också plats. Hur stora tankar skulle krävas för att ”bomba” med kemikalier 2 mil, 10 mil eller 30 mil? Så långa är dessa ”chemtrails.

Mer läsning

Läs fler artiklar i serien om konspirationsteorier här!