Kasselstrands desinformation om arbetstillstånd

Under ett tal på SDU:s kongress 2011 uttryckte Gustav Kasselstrand, Sverigedemokraternas Ungdomsförbunds (SDU) ordförande, följande:

Gustav Kasselstrand
Gustav Kasselstrand
Man träffar människor som man undrar om man har någonting gemensamt med förutom att de röstar på samma parti som en själv på valdagen. Inte sällan är de väldigt pratglada. Ja, ofta sjukligt pratglada. Ofta lyssnar jag i två sekunder och sedan ställer jag alltid samma fråga till mig själv:— ”Vad har jag gjort för att lyssna på den här rättshaveristen och foliehatten? Måste jag verkligen stå ut med dessa människor bara för att jag har valt att engagera mig politiskt?”

I en debatt om ungdomsarbetslöshet sommaren 2011 påstår Gustav Kasselstrand följande:

” Men nu har man ju tillåtit att hela världen invandrar så länge man kan skaffa sig ett jobb här. Oavsett vilken lön man har. I praktiken är det möjligt att jobba för tio kronor i timmen här och utifrån det tillåtas invandra här. Jag tycker inte att det är en sund utveckling om man vill bekämpa ungdomsarbetslösheten om man tillåter invandring från till exempel tredje världen om man konkurrerar med långa löner, medan svenska ungdomar har allt svårare att få jobb.”

 

Rätten till uppehållstillstånd regleras i 6 kap. 2 § utlänningslagen som anger:

Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om
1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och
2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Arbetstillstånd enligt första stycket får endast ges om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen.
Arbetstillstånd får även ges till en utlänning som deltar i ett internationellt utbyte eller om det följer av ett internationellt avtal eller ett avtal med ett annat land. Lag (2008:884).”

Därutöver har Migrationsverket angivit kompletterande krav för beviljande av uppehållstillstånd på grund av arbete. Mer information finns att läsa under länkarna nedan.

”Krav på arbetstillstånd”

”När du ska anställa”

”Skärpt utredning och kontroll för vissa branscher”

 

Sverigedemokratiska politiker påstår sig ofta säga sanningen. Mot denna bakgrund vore det trevligt om Kasselstrand antingen förklarar hur svensk lag kan tolkas såsom han påstår, eller erkänner att han har fel. Helst i en ny SDU-film.

 

Klicka här för att visa alla inlägg i denna serie om Gustav Kasselstrand.