Migrationsverkets prognos för asylansökningar

Den 23:e juli 2015 justerade Migrationsverket ner sin årsprognos över antal förväntade inlämnade asylansökningar under hela kalenderår 2015 till mellan 66 000 och 80 000 (huvudscenariot är ungefär 74 000).

Av dessa får grovt räknat hälften asyl.