Runor är inte samma sak som nazism

Det talas ganska öppet om att använda nazistiska partiers runflaggor för stoppa deras demonstrationer och offentliga möten. Det är lagen om hets mot folkgrupp som spökar. För att komma åt Svenskarnas Parti och Svenska Motståndsrörelsen vill man göra så att det anses nazistiskt att flagga runflaggor av den typ de använder. Man vill göra så vissa bärandet av runsymboler i lagens ögon ses som hets mot folkgrupp.

Dilemmat med det är att man då kommer att dra en massa grupper över en kam och stämpla uttalade antinazister som nazister.

I Dagens Juridik kunde man läsa en artikel nyligen av Eric Rönngård om detta som går igenom argumenten:

skrackhjalm
Skräckhjälmen, bestående av fyra älg-runor

Svenskarnas parti utkämpar idag ett krig för ”total avveckling av mångkulturen”. Ett av de fem märken HD hade att bedöma 1996 var runan Livets träd, ”som (enligt domstolen) förekom i Nazi-Tyskland inom SS-organisationen”…HD ansåg att mannens märken var förknippade med symboler som användes av ”nationalsocialistiska rörelsen under 1930 och 1940 talen”. HD hade, som tidigare nämnts, haft att bedöma huruvida de fem märkena mannen haft på kläderna på Visbys gator spred uttryck för nazism och dess rasideologi. Det krävde att mannen uppfattades på det sättet av dem som såg honom. Han dömdes för hets mot folkgrupp.

Den partisymbol Svenskarnas parti idag har på stora fanor, när de demonstrerar, var symbol också för SS-organisationen i Nazityskland. Den beskrivs som livets och dödens runa, samma som i HD-domen kallas Livets träd. I Svenskarnas partis symbol ingår fyra sådana kvastliknande runor, runt ett gemensamt nav. Den symbolen är ursprungligen fornnordisk och kallas för ”skräckhjälm”.

Partiet beskriver själva på ”SvP Vår partisymbol” sitt val av partisymbol:

Skräckhjälmen ”är en symbol … för både liv och död vilket också symboliserar vikten av den politiska kamp vi för. Lyckas vi inte kommer svenskarna sakta men säkert att ersättas av andra folkslag vilket innebär slutet på vår del av mänsklighetens historia. (Hjälmen) var vidare en symbol som våra förfäder använde för att få styrka i strid och injaga skräck i sina fiender vilket passar väl in i den tid då etablissemanget mer än någonsin kommer att frukta det parti, den rörelse, som har för avsikt att byta ut det destruktiva styret mot ett som sätter svenskarna i första rummet. Att symbolen är en krigssymbol är också passande då det här är en politisk strid, utan tvekan vårt folks ödeskamp med tanke på att svenskarna som folk inte kommer att fortsätta existera i framtiden om inte en total avveckling av mångkulturen genomförs.”

När Svenskarnas parti demonstrerar eller anordnar möten, bärs flera skräckhjälmssymbolen, som tryckta emblem/symboler på stora fanor på oftast gul botten. Spridningseffekten jämfört med märken på en persons kläder blir monumentalt större…

Skräckhjälmssymbolen är en krigssymbol där nazismens förhållningssätt till våld och död ingår. Den tillhör i det avseendet samma kategori som hakkorset.

Debattören förespråkar med andra ord ett totalförbud mot användande av vissa runor.

Skräckhjälmen

Problemet med ett förbud är att man antar att de som använder runor offentligt i Sverige ENBART kan använda det för att de är rasister. Det är fel. Mycket fel.

Problemet är att det kommer att slå mot andra grupper som idag använder runor som ”skräckhjälmen ” och som är antinazistiska.

Skräckhjälmen i sig är en symbol som använts länge och symboliserar skydd och kraft. Den är uppbyggd av fyra så kallade ”älg-runor” (bokstaven M). Älgrunan symboliserar just kraft och skydd. ”Skräckhjälmen” finns belagd bak till vikingatiden. Mest känd är den i användningen av runor i s.k. ”runmagi” eller i folktron efter vikingatiden.

Rungaldrar kallar man dem. Kombinationen av olika runor med tänkt magisk verkan. I Island kallas Skräckhjälmen Ægishjálmur och symboliserade att man slog skräck i sina fiender. Men den kunde faktiskt även användas som älskogsruna för att erövra den man älskade.Ægishjálmur är i sin enklaste form uppbyggd av fyra korslagda m-runor.

Skräckhjälmen finns i många olika varianter. En är den nazisterna i SvP använderHär är ett urval andra.

Sejd, runmagi, forn sed, samiska trolltrummor och gamla asar

Det finns en ganska livaktig grupp människor som håller på med så kallad fornsed i Sverige. Den organiserade rörelsen för forn sed tar avstånd från nazism och rasism och har gjort det länge.

På 90-talet tog de strid mot nazister och sverigedemokrater som använde runorna för sina syften. Då skrev Carl Johan Rehbinder, ordförande för asatrosamfundet (nuvarande Samfundet för Forn Sed Sverige)en nidstång mot rasister och nazister som försökte kidnappa det fornnordiska för sina syften. I nidstången kan man läsa detta:

“Fetta nid” som du kan läsa här nedan är en länk i en kedja av digitala nidstänger, uppsatta på hemsidor runt om i Norden, och det vänder sig mot alla dem som missbrukar våra gamla heliga symboler och smutsar vårt land med hat och osämja. Det bör tilläggas att detta nid inte endast vänder sig mot en viss liten, lätt identifierad grupp av unga män, utan även mot alla som svarar mot beskrivningen i nidet.

Mattias Karlsson i Sverigedemokraterna bildade för övrigt föreningen Gimle som sysslade mycket med runor och fornnordiskt också, i opposition till den antirasistiska forn-sed rörelsen. Samfundet Forn sed har alltid varit strikt antirasistiskt och antinazistiskt och för HBT-rättigheter och det retade gallfeber på Mattias Karlsson från Sd. Nazisterna har givetvis alltid hatat asatro-samfundet/Samfundet Forn sed.

Samfundet har inga religiösa dogmer, däremot har vi en starkt uttalad värdegrund som utgår från en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället. Var och en som delar denna värdegrund är välkommen som medlem i samfundet.

Runor och det fornnordiska används i sk runmagi, där man kastar runor. Man kan tycka vad man vill om runmagi men att säga att all runmagi är nazistisk är lögn förbannad lögn och grovt förtal. Man ser ofta både skräckhjälmen och älgrunan ditmålade på trolltrummor, både genuint samiska sådana och de trummor som används vid fornsed cermonier som t.ex. s.k. sejd.

Förbud?

Tack och lov är det numera så att de som bär runor runt halsen eller tatuerar runor på sin kropp oftast INTE är nazister eller rasister. De kan vara historiskt intresserade, de kan vara fornsedare, de kan vara vikinglajvare, samer eller pyssla med ”wicca” eller olika former av runmagi.

Svenskarnas Parti gör försök att vända utvecklingen och kidnappar både älgrunan och ”skräckhjälmen”. Det gör att skräckhjälmen mer och mer håller på att förknippas med nazism.

Men att stämpla runor som nazistiska och rasistiska är att gå helt fel väg.  Runor används inte enbart av nazister och rasister. Det finns långt fler antirasister och antinazister som gillar fornsed och gillar runor av det skälet än det finns medlemmar i Svenskarnas Parti i Sverige.

Det kan kännas bra att ha hittat en smart väg att stoppa SvP på. Men ändamålet helgar inte medlen. Att ”stoppa” SvP genom att stämpla antirasister som nazister är inte en bra lösning! Kommer sejd med trolltrummor att vara möjlig, kommer blot vid Uppsala högar att förbjudas, kommer runmagiker att kunna annonsera på internet? Älgrunan och skräckrunan används flitigt som symbol lite överallt.

PS

Ni som följer mig vet att jag är skeptisk till lagen om hets mot folkgrupp. Den är luddig och kan användas för att i praktiken förbjuda allt. Dessutom går de fula fiskarna fria, eftersom lagen friar sådant som har tillräckligt med källor som grund. Jag har skrivit mer om det här. Tyvärr bekräftar bara diskussionen om SvP.s fanor min skepsis.