Rösta i EU-valet!

Detta flygblad delas ut idag i Stockholm

Sverigedemokraterna har med en dyr  annonskampanj den senaste veckan spridit rasistiska myter om de stackars människor som tigger i tunnelbanan. De hävdar att dessa människor tillhör kriminella ligor.  Det är lögn. Polismyndigheten i Stockholm säger själva i en intervju med tidningen Expo att de aldrig har påstått det.

SkärmklippSverigedemokraterna hävdar också att de som tigger kommit till Sverige för att utnyttja välfärden. Det är också lögn. EU-medborgare har nämligen inte samma rätt till välfärdssystemet som de som är medborgare i Sverige. Det som fattiga tiggare kan få av Sverige i nuläget är en bussbiljett hem. Och det borde väl snarare Sverigedemokraterna uppskatta.

Att pengarna som folk skänker inte skulle gå till tiggarna själva , som Sverigedemokraterna också hävdar, finns det heller ingen grund för. Enligt regeringens nationella samordnare för hemlöshet går pengarna som människor tigger ihop snarare till medicin och till familjen.

Sverigedemokraterna påstår också att bilden av Rumänien som ett fattigt land är överdriven. Rumänien är det land som många av de som tigger kommer ifrån. Detta påstående är verklighetsfrånvänt. Rumänien har den lägsta medellivslängden i EU. Många av de som tigger är dessutom romer. En folkgrupp som diskrimineras, förtrycks och förföljs som en direkt följd av den nationalistiska politik som Sverigedemokraterna själva förespråkar.

Genom att sprida sin hatfyllda propaganda sparkar Sverigedemokraterna på de svagaste grupperna i samhället. Genom att sprida dessa lögner skapar Sverigedemokraterna otrygghet och rädsla.
Vi ber dig därför att rösta i Europaparlamentsvalet den 25 maj. Låt inte rasister och de som vill splittra samhället få mer makt. Rösta på vilket parti som helst – men inte på Sverigedemokraterna.

Sammanhållning är vårt enda alternativ!

Medborgarrättsbyrån och Tillsammans Stockholm

www.facebook.com/tillsammanssthlm samt www.medborgarrattsbyran.se/