Tillsammansskapet

En ny antirasistisk rörelse växer fram i Sverige. En rörelse för att bekämpa rasism och hat som kallar sig Tillsammansskapet. Vi på Motargument kommer att följa deras arbete framöver. Det de erbjuder är ett praktiskt och lokalt förankrat engagemang för antirasistiskt arbete – ett positivt alternativ till hatet.

SkärmklippDet började i Frillesås. Några engagerade medmänniskor i ett lokalsamhälle ville hitta vägar att bygga bort hat och rasism. I samarbete med Expo och Alexander Bengtsson, började man fundera över hur man skulle kunna gå till väga. Lite förenklat kom man fram till att man måste ge antirasismen ett mer positivt budskap, istället för ett defensivt, försvarande. Ett budskap som jobbar bort fördomar och hinder som finns mellan grupper. Som dessutom bygger upp folks förtroende för demokratin – utan att för den skull vara partipolitiskt.

Så växte Tillsammansskapet fram, delvis inspirerat av brittiska Hope Not hate.

Boken Positiv antirasism gavs ut där en del av idéerna för första gången presenterades. Och Frillesås Friendship växte fram som den första lokala gruppen i Tillsammansskapet. Numera finns grupper lite varstans, till exempel i Kalmar, LudvikaFlen och Lund.

Den 29/3 kommer man att genomföra Tillsammansmarscher över hela landet – boka in det i kalendern

På sin Facebooksida skriver Tillsammansskapet:

Tillsammansskapet är Stiftelsens Expos plattform för att erbjuda lokala antirasistiska grupper verktyg, kunskap och inspiration för hur man kan ta fighten för sammanhållning i sitt lokalsamhälle, mot rasism och högerextremism. Den lokalt förankrade antirasismen tar ansvar för sina lokalsamhällen genom att bygga allianser mellan människor och bedriva kampanjarbete i olika former.

När Alex Bengtsson var i Kalmar beskrev han en situation där nazister hade lagat ett fotbollsmål i Kalmar. Han frågade retoriskt,

”Varför kunde inte antirasister ha lagat det målet?”Alex Bengtsson

Visst har han en poäng?

Precis så konkret vill Tillsammansskapet att antirasismen blir. Motargument mot hat och rasism genom att dagligen visa att Sverige är ett land där vi alla kan hitta vägar att samarbeta och hjälpa varandra.

Länk till Tillsammansmarschen och Tillsammansskapet.