Intervju med Siavosh Derakhti

Intervju med Siavosh Derakhti, ung antirasist från Malmö som bl.a. i somras tilldelades regerings första pris i Raul Wallenbergs minne.

Du träffade Obama tidigare i år. Om ni hann prata med varandra – vad pratade ni om?

— Ja jag fick möjlighet att få träffa President Barack Obama. Vi talades vid enskilt tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt.

Siavosh & Obama
Siavosh & Obama

Hur ska man bekämpa rasismen, anser du?

— Man bekämpar rasismen med mod, kunskap, kärlek och förtroende. Utbildning inom Rasism och vad Rasism grundar sig på.

Malmö är inte bara en stad med utbredd antisemitism. Här finns också islamofobi, med moskébränder, hat och hot. Vad anser du om likheter mellan islamofobi och antisemitism?

— Jag anser att alla sorters hatbrott är lika allvarliga och hemska. Vi är alla människor och är lika mycket värda oavsett kön, etnicitet, religion, politiska åsikter, funktionshinder, hudfärg, ålder osv. Rasism och diskriminerande beteende måste bekämpas med fredliga medel, genom kunskap, kärlek och mod. Islamofobin här i Skåne är stor och väldigt allvarlig. Antisemitismen är även stor och vanligt förekommande bland hatbrott med religiösa motiv.

Håller du med om att engagemanget ifrån ideella krafter, såsom idrottsföreningar och fritidsgårdar, inte varit övertygande i Malmö?

— Jag håller med om att många brister i området rasism och främlingsfientlighet. Skolor, mötesplatser, fritidsgårdar, idrottsföreningar brister i opinionsbildningen mot rasism. Men det finns skolor, mötesplatser, fritidsgårdar, idrottsföreningar som jobbar aktivt mot rasism. Men det måste bli betydligt bättre och att allt fler tar upp kampen mot allt sorts fördomar, rasism och främlingsfientlighet.

Man måste höja på lärarnas, socionomernas och fritidsledarnas status — samt löner — så att fler söker sig till yrket. Man måste även bättra på utbildningarna för fritidsledare, socionomer, lärare osv. Där brister det ofta inom området antirasism.

Jag förknippar Antirasism med de som vågar stå på sig, ha mod och agerar aktivt mot all sorts rasism och fientlighet mot medmänniskor. Ingen ska behöva riskera att kränkas, förtryckas, diskrimineras, trakasseras och hotas på våra demokratiska gator eller på nätet. Nu har vi haft en ekonomiskt kris som var den allvarligaste krisen sedan 1930-talet i Europa. Högerextrema grupper verkar bli allt fler och starkare. Samtidigt kommer främlingsfientliga politiska partier in i respektive parlament i Europeiska länder.

Om inte vi medmänniskor tar ansvar och agerar, så kommer historien att upprepa sig. Låt inte historien upprepa sig, en individ kan faktiskt göra skillnad— mer än man anar. För alla människors lika värde, tillsammans gör vi skillnad.

Kärlek, fred och respekt!

Siavosh Derakhti