Om begreppen islamofobi och antisemitism

Hat och rasism tar sig många olika former. Ett sätt är att man försöker beröva offren för hatet de definitioner och ord för att beskriva hatet som de tagit till sig. Så sker ganska ofta med ordet antisemitism och ordet islamofobi.

Islamofobi

Kritiken mot ordet islamofobi har ni kanske hört det i debatten någon gång. Så här kan det låta, för att låna en del av ett inlägg från Flashback.:

Islam vet alla vad det betyder men fobi är inte riktigt lika klart:

Fobi:
En inbillad rädsla. Orimlig eller överdriven i intensitet som uppstår inför exponeringen av ett objekt eller en situation som vanligen inte betraktas som farlig.

Därmed vill man påskina att det skulle vara något fel på folk som känner en stark ovilja gentemot muslimer, islamister och dess ideologi.

Med det vill man påskina att ordet är felaktigt.

Antisemitism

Samma sak hör man ibland i debatten då det gäller ordet antisemitism. Om man arbetar mot antisemitismen som kommer från olika muslimska fundamentalister får man ofta höra något linande detta, som jag själv fick i ett mail förra veckan:

Även araber är semiter, därför kan inte muslimer vara antisemiter. Antisemitism är ett lögnaktigt ord som kreerades av tyska rasister och sionister och är ett felaktigt uttryck.

Okänsligt

Först vill jag påpeka att det är extremt empatilöst att svara på någons berättelse om hat i någon form genom att börja med ordklyverier.

Tyvärr har jag varit med om detta ganska ofta i debatten. Man berättar om något hemskt som sagts eller gjorts mot muslimer eller judar och får som svar att: ”men lille vän, du vet väl att ordet antisemitism eller islamofobi är ord som är felaktiga…”

Det säger mycket om personen som uttalar sådant. Det är personer som inte bryr sig mycket om att bekämpa hatet.

Orden

Själv använder jag hellre begreppen judehat och muslimhat. Jag tycker det är mer exakta ord. Men det skulle aldrig falla mig in att börja omdefiniera orden islamofobi eller antisemitism. Orden används av offren för hatet för att beskriva hatet mot dem. Att ta ifrån dem det ord de använder och osynliggöra själva sakfrågan, hatet, är faktiskt att begå övergrepp på personer som redan utsatts för hat.

islamophobia

Att ifrågasätta ordet antisemitism då man hör berättelser om judehat är rasistiskt, lika rasistiskt som att svara med ordklyverier kring ordet islamofobi då man hör berättelser om hat mot muslimer!