Så fungerar det: rasifiering

Gästinlägg från Politifonen.

romifiering

Fria Tider är av något skäl extremt måna om att beskriva romer som ett kriminellt och diskrimineringsförtjänt släkte. Vad det beror på framgår inte i deras artiklar men det är tydligt att det är mycket, mycket viktigt för dem. De pekar på en överrepresentation i brottsstatistik som redovisats av någon professor.

Vad de gör kallas för rasifiering. Det är antagligen inte någon som bestrider att romer är överrepresenterade i brottslighet. Det är bara det att Fria Tider gör sak av att inte erbjuda någon evidensbaserad förklaring till överrepresentationen. Istället beskriver de romskheten som förknippad med och determinerande för brottsbenägenhet. De blir i Fria Tiders diskurs till en ras, en annan typ av människa än den tilltänkta läsaren.

Indirekt framgår det att Fria Tider räknar med att publiken är fördomsfull mot romer, annars hade inte utelämnandet av problematisering och evidensbaserade förklaringsmodeller kunnat vara verksamt. Idén är att publikens fördomar ska fylla ut det tomrummet och det är knappast som att Fria Tider är omedvetna om vilken typ av fördomar deras läsare har. Deras publicistik är rätt igenom profilerad mot en rasistisk och främlingsfientlig läsarkrets.

Man kan genomföra en liknande operation med avseende på kön. Mer än nittiofem procent av alla våldtäkter förövas av män. Det är en överrepresentation som är otroligt stor. Vad kan vi anta att det säger om personerna bakom Fria Tider, vilka är män? Grundaren är dessutom en relativt ung man, och unga män är absolut mest överrepresenterade i kategorierna vålds- och sexualbrott.

Min mening är att överrepresentation inte nödvändigtvis säger något om gruppen i sig. Faktorerna man väljer att göra urvalet med präglar starkt den överrepresentation man därigenom producerar. Resultatet är alltså i hög grad godtyckligt, en följd av den undersökandes egna värderingar. I vetenskapliga sammanhang vinnlägger man sig normalt om att noga motivera dessa.

Det är vad som skiljer professorn Fria Tider åberopar från Fria Tider själva. Fria Tider överlåter till läsarnas fördomar att utföra den viktiga operationen i verklighetsbeskrivandet, nämligen sammanställandet av en förklaring till de data man framställt.

Att gå till väga på det här viset för att producera en berättelse man vet tilltalar sin publik och samtidigt reproducerar de värderingar och fördomar man gynnas av eller vill stärka är vanligt. Det är dock särskilt förkastligt att ägna sig åt avhumaniserande och rasism, något som historien har lärt oss andra är ett försteg till sådana fenomen som folkmord och etnisk rensning.

Det är på grund av tillvägagångssätt som det ovan redovisade som sverigedemokraterna blir kallade för rasister. Man kan diskutera hur befogat det är och om det behövs nya begrepp för rasifieringen av personer av en bekännelse eller annan. Rasifieringens generella förkastlighet är åtminstone uppenbar för varje empatisk och rationell människa.

Bilden kommer från massmedia och har varit föremål för stark kritik av skäl som härvid torde framgått.

//Elwa Ninpo – Politifonen