Om rasism och främlingsfientlighet

Vad är rasism och vad är främlingsfientlighet? Hur ska man förhålla sig när begreppen blandas samman titt som tätt. Det finns en fara med att slarva med begreppen rasism och främlingsfientlighet, skriver forskaren Henrik Arnstad, som också ger en definition av de båda begreppen på sin blogg.

Judenäsa der sturmer”Främlingsfientlighet är den naturliga misstänksamhet som människor kan känna inför främlingar, det vill säga ett närmast psykologiskt fenomen (till skillnad från den politiskt konstruerade rasismen). Vi kan tänka oss en stenåldersmiljö, där det gällde för den egna gruppen att skydda sitt territorium från andra.

Men rasismen är inte fientlig mot ”främlingar” i allmänhet, utan mot mycket specifika grupper (judar, muslimer, romer, svarta, etc.). Den rasistiskt drivna politiske aktivisten är vidare inte fientlig mot ”främlingar”, utan ofta mot medborgare i det egna landet som inte sällan varit bofasta i flera generationer.

När du som röst i offentligheten kallar exempelvis ett politiskt parti med rasistisk agenda för ”främlingsfientligt” istället för ”rasistiskt” gör du dig alltså inte bara skyldig till felaktig användning av ett ord. Du spelar vidare rasismen i händerna, då även du indirekt kallar den utsatta gruppen för ”främlingar”. Vilket de oftast inte är alls.

Framför allt är inte Sverigedemokraterna ”främlingsfientliga” mot vita ”invandrare” från Norge, USA eller Tyskland – och därmed är de heller inte ”invandringskritiska”. Igår hatade de judar. De hatar de mörkhyade muslimer, såsom ställföreträdande ”judar”. Det har sagts att rasismen ”börjar alltid med judarna och slutar alltid med judarna”.

Och på denna politiska idé har vi ett facit redan. Det stavas Auschwitz-Birkenau.”

Läs artikeln i sin helhet på hans blogg.