Gemensamma kippa- och hijabvandringar

Kippavandringarna som genomförts på flera håll i Sverige efter attacker mot judar, har varit stor succé. Då har muslimer, kristna, ateister, vänster och höger tagit på kippa och vandrat i solidaritet med förföljda judar. Nyligen fick vi höra om flera attacker mot kvinnor som bär hijab och burka och det pratas nu om att bära hijab i solidaritet med dem. Det är bra, hijabvandringar behövs också.

Food of Love
Collin Key (on vacation) / Foter / CC BY-NC-SA

Men samtidigt är det ännu så att det finns krafter som försöker piska upp ömsesidigt hat mellan judar och muslimer. Det måste motverkas. Och det finns en eländig tendens att ta itu med rasistiska problem var för sig, trots att islamofobi och judehat är nära besläktat.

Det kanske är dags att ta ett steg till efter kippa respektive hijabvandringarna?

Det är kanske dags att genomföra GEMENSAMMA kippa- och hijabvandringar?!

Tänk på symbolvärdet. INGENSTANS på jorden har man gjort något liknande. Hundratals kippor och hijabs sida vid sida. De bilderna skulle valsa runt i världspressen. Symbolvärdet av en kippa- och hijabvandring skulle bli enormt!

Tyvärr har intresset varit svalt ännu. Det finns folk som anser att man inte bör blanda de båda; ”på grund av islamhat bland ‘dem’, och dessutom för att Israel beter sig fel” säger en part, och ”på grund av antisemitism bland ‘dem’ och dessutom beter sig palestinier fel”, säger den andra parten. Det pratas om att ”det är fel att blanda problemen”. Dessutom anser många ur båda läger att ”vaddå det de andra är utsatta för är inget jämför med hatet mot oss”.

Tyvärr är dessa sk ”skäl” mot kippa- och hijabvandring en del av själva problemet. Jag har mött många fördomar då jag föreslagit detta.

Dessto större anledning är det att utmana hatet!

PS

Detta skrev jag om Malmö, men texten gäller hela Sverige.