Kent Ekeroth + islamister = sant

I förra avsnittet av denna artikelserie visade vi att islamofoberna har samma syn på islam som de radikala islamisterna. En del erkänner detta öppet. Ingrid Carlqvist på Dispatch International har sagt öppet att hon anser att fundamentalisterna har rätt och alla andra muslimer med en annan syn på islam har fel. ”Det finns inget moderat islam”, som Carlqvists kollega Geert Wilders sade i Malmö tidigare i år.

En annan som håller med Carlqvist och Wilders är Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna.

Det finns extremister och fundamentalister som kallar sig muslimer som säger att våldtäkt är godkänt, eller kvinnans fel. Kent Ekeroth påstår att det är dessa galenpannors syn på islam som är ”rätt” syn på islam.

kenta

Om man kikar på några äldre artiklar hittar man fler exempel på detta I en artikel i Avpixlats föregångare, Politiskt inkorrekt, skrev Ekeroth:

”Hur kan vi se till att islams politiska aspekter hamnar i samma ideologiska skamvrå som nazismen?”

Det hela är egentligen väldigt enkelt: en religion är en uppsättning regler och i islams fall även en uppsättning lagar. Islam är både teologi och politik – politiken är en del av sharia, som reglerar allt från arvsfrågor och skilsmässor till vilka lagar som gäller i krigstid (ett exempel valt på måfå: Halshuggning av krigsfångar är legitimt eftersom Muhammed halshögg krigsfångar. Bättre än så blir det inte.)… Islam har kommit att ses som till stor del ”synonymt med en uppsättning av lagar och rättsfall som till betydande delar inte har så mycket att tillföra det svenska samhället på 2000-talet. Detta är rätt och riktigt… sharia, hör inte hemma i ett modernt, sekulärt samhälle.

Som ni ser delar han de mest radikala islamisternas syn på islam.

Det framgår i den uppräkning av hemskheter begågna med sharia som svepskäl som Ekeroth radar upp. Lustigt nog nämner han stening och halshuggningar, men inte demokrati, trots att det finns många som anser att demokrati och mänskliga rättigheter är en del av shariabegreppet.

Artikeln avslutas med dess ord:

Låt mig då summera: den enskilde muslimens rätt att utöva sin privata tro är garanterad av religionsfriheten. Den enskilde muslimen är inte av ”naturen” på ett visst sätt – han eller hon kan välja att bortse från det våldsbudskap som är en ofrånkomlig del av sharia och därmed islam. Att man inte väljer att följa islams påbud innebär dock inte att dessa påbud inte finns – jihad i betydelsen heligt krig i syfte att invadera icke-muslimska stater och ersätta deras lagar med muslimsk överhöghet i form av sharia (vilket inte är detsamma som tvångskonvertering), är en del av den islamiska lagen och påbjuds av samtliga lagskolor inom islam. …”

Här visar Kent att han delar de militanta islamisternas syn på jihad.

Att Kent nämner jihad är typiskt, för frågar man en muslim så skiljer muslimen oftast mellan stora jihad och lilla jihad. Stora jihad är kampen för att bli en bättre människa medan lilla jihad är att sprida islam med vapen i hand. Radikala islamister anser att det viktigaste jihad är att använda våld. Andra muslimer anser att det inte är så.

Om man vill se vilken människosyn en muslim har kan man faktiskt fråga om dennes syn på jihad. Och det lustiga är, hör och häpna, att om någon muslim delar den syn på jihad som Kent Ekeroth så kan man vara ganska säker på att denne är en fundamentalist.

Islamofober + islamister = sant!

Poängen är att du kan ta VARJE argument mot islam som brukar citeras av Kent Ekeroth och hans meningsfränder i Sverigedemokraterna. Då kommer du att se att det finns mängder av muslimer som går emot dessa hemskheter. Ibland hänvisar även dessa till jihad och sharia.

Nu ska vi till sist se vad islamofoberna säger. ”Islams lagar, och därför islam självt, tillåter mannen att våldta kvinnor”, påstår de!

De flesta muslimer säger annorlunda och säger att det strider mot sharia eftersom det strider mot Koranen och profetens ord och naturens lagar att slå sin fru. ”Muhammed slog aldrig, alltså får inte vi göra så heller”… Det finns däremot de som är för kvinnomisshandel, det vill säga muslimska fundamentalister och islamistiska knäppgökar!

Kent Ekeroth påstår alltså att det är fundamentalisterna och knäppgökarna som har rätt och demokratiförespråkarna och feministerna som har fel? Det är fullt berättigat att undra varför Ekeroth tar ställning för talibanerna och de skäggiga mullorna i Iran! Förtrycker Ekeroth kvinnor? Odlar han själv skägg på lediga stunder? Är månne Herr Ekeroth själv fundamentalist och extremist?