Myt: Invandrare är mindre intelligenta än svenskar

Vi har kunnat läsa diverse texter om hur låg IQ människor har, beroende på deras etnicitet. En av källorna för detta är boken IQ och global ojämlikhet av Lynn och Vanhanen. Där kan vi finna att regionen Afrika, söder om Sahara snittar på 68 i IQ. Denna bok och dess efterföljare ligger till grund för artiklar hos Fria Tider och hos Avpixlat.

Vi får genom Fria Tider veta att det inte spelar någon roll om människor från Sub-Sahara växer upp i väst, eftersom intelligensskillnaderna blir för stora, detta baseras på forskning om adopterade barn, tyvärr kom jag inte in i den forskningsrapport som Fria Tider länkade till så jag kan inte säga hur välgjord den undersökningen är.

Den kritik som framförts mot författarna Lynn/Vanhanen och deras bok är att de undersökningar som gjorts inte är helt representativa eftersom de valt en del ostrukturerade undersökningar (det är inte författarna själva som genomfört IQ-testerna) som underlag, samt att de har ignorerat data som inte stöder deras slutsatser. De främsta kritikerna till studien är Professor Richard E. Nisbett och Thomas Volken. Det som inte tas upp av författarna, Fria Tider eller Avpixlat är något som kallas ”Flynneffekten” samt vikten av språkförståelse för att kunna genomföra de standardiserade IQ-tester som finns.

iq-testFlynneffekten handlar om att IQ ökar över tid. Välstånd, stimulans (ex språk, och läsförståelse), näring, hälsa, barnadödlighet etc. är sådant som påverkar resultatet på IQ-tester. I och med att ett samhälle förbättras i detta avseende så kommer också resultaten på IQ-testerna att förbättras. Dessa faktorer är inte kopplade till gener eller etnicitet, vilket ex. Fria Tider och Avpixlat verkar vilja förmedla. Snittet för ökningen av IQ ligger, enligt Flynn, på ca 3 poäng för varje 10-årsperiod. I områden som utvecklas snabbt går också den mätbara ökningen i IQ snabbare, det innebär att skillnaden är större mellan regioner i länder som är ”välutvecklade” och de som är mer rurala. Vi kan vara överens om att Sub-Sahara inte har samma standard som Sverige när det gäller välstånd etc. utan att de kanske ligger 100 år efter oss (som Sverige såg ut ca 1920) på dessa punkter. Det skulle göra att ca 30 poängs skillnad i snitt är fullt rimlig, utan att gener blandas in.

En sak som bör tas upp är också läsförståelsen. IQ-tester är utformade för en internationell marknad. Det ska inte spela någon roll vilket språk testtagaren har, resultatet skall fortfarande vara tillförlitligt. Förutsättningen att ta dessa tester är dock att personen kan ett språk ordentligt. Speciellt när det gäller läsförståelse. Vissa blandar ihop detta med läskunnighet, vilket inte är samma sak (då hade vi slutat med språkutveckling i skolan efter att vi lärt oss vårt ABC). Kort sagt: att vara läskunnig är inte detsamma som att ha en utvecklad läsförståelse, vilket är en avgörande faktor när det gäller att förstå och besvara IQ-tester. Det har inget med gener att göra utan med träning och vilken utbildningskultur personen som skall utföra testet har.

Språk och tänkande är nära förknippat, vilket är välkänt inom skolvärlden och en av anledningarna till att den västerländska skolan lägger så stor vikt vid skriv-, läs-, och språkutveckling. Jämför vi skolsystem mellan Sverige och Sub-Sahara så är frågan om 100 år räcker (vi har haft skolplikt sedan 1842 i Sverige medan vissa länder söder om Sahara inte ens har fungerande skolor än idag)? Vi har en etablerad kultur som grundar sig i att inte bara kunna läsa utan att även kunna förstå texter och abstrakta teorier. Det har vi inte med oss genetiskt utan behöver lära oss för att kunna förstå.

Artikeln i Fria Tider menar också att:

Även själva utanförskapet i sig går att förklara med de utsatta invandrargruppernas låga intelligens, visar svensk forskning som gör gällande att det är lägre IQ som leder till att invandrarna inte får lika välavlönade jobb som svenskar.

Forskningen de menar är en rapport som diskuterar inkomstskillnader, där forskarna själva har med detta i slutsatsen:

And since no other observed factor seems to explain the employment gap between natives and second generation immigrants, ethnic discrimination might be a factor that determines employment