Sabotage mot den antirasistiska kampen

Hur ska den antirasistiska rörelsen förhålla sig till de ”autonoma grupper” som anser att våld, dvs stenkastning och andra odemokratiska metoder, är rättfärdigat i kampen mot rasism?

antifa
hostmaster / Foter.com / CC BY-NC-SA

Frågan har blivit aktuell igen eftersom Mathias Wåg, med bakgrund i AFA, Antifascistisk Aktion, skribent på Motkraft och drivande person i Resarchgruppen, inbjöds till en antirasistisk konferens arrangerad av ABF en lördag i mars 2013.

Han var en av de som skulle, som ABF skrev; ”visa hur man kan bekämpa främlingsfientlighet i den politiska debatten såväl som på gatan”. Det är problematiskt att han gör det, eftersom AFA anser att man måste använda ”fysiska metoder”, dvs våld och hot för att ”stoppa rasismen”.

Det var Afa som anordnade demonstrationen i lördags som urartade, vilket gladde rasisterna mycket. Wåg tillhör de som stödde och organiserade inför AFA:s demonstration. Sådana aktioner är AFA kända för.

Wåg tar inte avstånd från att använda våld mot rasister, ”allt är ju våld”…

här kan det också låta:

”Om man försöker stoppa våldsamma nazistiska grupper kan det lätt uppstå våld. Ofta blir det våldsamt i samband med flygbladsutdelning före stora nazistiska sammankomster.”

Det fungerade kanske då rasisterna var brutala skinnskallar och förutsatt att det rörde sig om självförsvar. Men skinnskallarna är borta från Sd. Sverigedemokraterna kastade ut dem. De rensade bort det öppna våldet. Mycket av anledningen till det var att vinna sympati.

Tidigare ansåg de flesta som såg på bråken mellan skinnskallar och våldsamma antirasister att båda var lika goda kålsupare och tog avstånd från båda parter. Men när SD och de många nazister slutade slåss förändrades detta. Plötsligt blev det fler som sympatiserade med de som blev attackerade med stenar, flaskor och rökgranater.

Våld i form av misshandel, våld som inte är självförsvar är olagligt, förkastligt och motverkar sitt syfte.

Vi anser att en kamp mot rasismen måste vara en fredlig kamp, utan att man kopierar rasisters metoder, genom att till exempel tillgripa våld.

Detta håller nog de flesta antirasister med om.

Men ändå händer det ganska ofta att Afa eller Researchgruppen ses som legitima aktörer i den antirasistiska debatten. Som i lördags. Det oroar oss.

Nolltolerans mot våld som politisk metod, och rasism, måste vara något som inte bara vi ska begära att politiker ska leva efter. Även vi, antirasister, måste leva upp till denna nolltolerans.

Vi kräver, med rätta, nolltolerans från Sverigedemokraterna. Bör inte vi själva visa samma nolltolerans mot individer och grupper med extremistiska åsikter?

Vi kan inte göra poänger av att Sverigedemokrater är eller varit nazister eller tillhört liknande grupper, eller att de använt sig av våld och hot, om vi själva inte protesterar då extremister försöker nästla sig in hos oss.

Våld i form av misshandel eller stenkastning, våld som inte är självförsvar är olagligt, förkastligt och motverkar sitt syfte.

Järnrör har ingen ideologi. Det måste tas avstånd från järnrör oavsett vilka som håller i dem.

/Thabo Muso och Torbjörn Jerlerup

PS

Ja vi länkar till rasisterna. För att kunna bekämpa rasisters argument måste man veta hur de tänker och resonerar. Vi tar debatten MOT rasismen (och andra järnrörsideologier) överallt och på alla plan. I detta fallet blev Avpixlat glada då ABF bjöd in Afa. Relevant! Det visar vi.