Hatbrott kring skolor

Hej alla lärare, skolvaktmästare, idrottsledare och föräldrar som skjutsar era barn till och från skolan. Brukar ni se er omkring, på lyktstolpar och elskåp runtom skolgårdar, järnvägsstationer, busshållplatser och idrottsplatser? Många elever kan säkert berätta för er att det sitter mängder av dekaler från olika rasistiska och nazistiska grupper där. Ni som sett de här i er närhet, berätta för lärarna och vaktmästarna på skolan och prata med era föräldrar.

Jag motionerar ofta på olika cykelvägar som går runt idrottsplatser och skolgårdar. Jag ser regelbundet nyuppsatta dekaler på lyktstolpar och på elskåp — från nationalsocialistiska partier och från de våldsglorifierande, våldsuppmanande Nordiska Motståndsrörelsen, Patriot.nu, Nordfront.se osv.

De här individerna sätter upp sina dekaler på platser där de hoppas på att många barn och ungdomar ska kunna se dom. Deras syfte är att försöka värva fler unga medlemmar till sin hatfyllda ideologi. Och kanske sätter de upp de här dekalerna som innehåller halvt kodade budskap om hets mot folkgrupp för att försöka skrämma de barn som inte är födda i det här landet?

Ni föräldrar som inte brukar promenera på trottoarerna i er hemstad, eller ens gå i närheten av skolgårdarna — ni behöver bli medvetna om detta. Jag tror att det är många vuxna som är helt okunniga om rasisternas val av PR-metoder. Det finns säkert även lärare som är okunniga om propagandaspridningen som pågår i omedelbar närhet till deras arbetsplats. Vill ni få uppdatering om aktiviteterna på er hemort, då kan ni gå in på SvP:s websida, där de själva informerar om när de klistrat upp nya dekaler.
(artikeln är uppdaterad för att Svenskarnas Parti har lagt ner sin officiella verksamhet)

På sommarlovet drar det runt personer på nätterna som sätter upp dekaler, inför skolstarten i slutet av augusti. De som går i skolorna är inte röstberättigade, så det är enligt min mening inte odemokratiskt att slita ner politisk propaganda från skolgårdarna.

Motargument.se och jag själv är för demokrati, den svenska grundlagens organisationsfrihet, politisk åsiktsfrihet och uttrycksfrihet. Jag och alla redaktörer på Motargument vill att alla ska kunna få sprida sitt budskap om sina politiska åsikter, till alla vuxna, röstberättigade.

Men hela internet finns tillgängligt. Varje politisk grupp kan starta en egen webtidning eller podcast/radioprogram/videokanal eller blogg om de så vill. Dessa grupper har sina egna websidor och nätbutiker, där de säljer dekaler, affischer och informationsmaterial.

DekalrivJag vill uppmuntra alla att motionera, promenera, cykla runt i era hemorter för att se er omkring lite noggrannare. Genom att ta bort varje rasistisk dekal som riktas mot omyndiga, ger vi varje liten lokal och regional rasistgrupp en rejäl skrapa!

För då det sätts upp affischer med en tidsinställd bomb på, vid skolgårdar och vid bostadsområden där det bor många invandrare och barnfamiljer, då säger åtminstone jag: Stopp! Ingen ska behöva tvingas se en bild av en bomb utanför sin bostad. Inget skolbarn som går mot skolgården ska behöva se hatpropaganda. Inget barn ska behöva riskera känna att de är oönskade eller hotade i vårt samhälle!

Johan Löfström, medgrundare på redaktionen för Motargument.se

Om ni väljer att gå runt för att kolla efter dekaler, bär inte med er vassa redskap, knivar eller liknande föremål pga knivlagen!

(artikeln är uppdaterad för att Svenskarnas Parti har lagt ner)