Dialekthat, en "rasism" utan namn

Rasism är inget som bara vita européer sysslar med. Rasism är något som finna i alla folk och kulturer. Både folk i maktmässigt ”överläge” och folk i ”underläge” tar gärna till rasism mot de som de upplever som ”förtryckare” eller hot”. När man ska bekämpa rasism är det viktigt att studera den rasism och de rasistliknande mönster som finns överallt. En del av rasismen man då studerar är faktiskt på utdöende. Rasismen mot finnar i Sverige och ”rasismen” inom Sverige mot folk från olika landsändar har minskat betydligt de sista årtiondena. Det är om den sistnämnda ”rasismen” denna artikel handlar.

Jag har har funderat en del över vad jag själv utsatts för för fördomar. Främst då det hatfyllda bemötandet jag fick som barn när jag pratade skånska i skolan. Det bemötandet fick många andra med skånsk bakgrund och det drabbade även folk med norrländsk bakgrund.

Efter mycket funderande inser jag att jag utsatts för något som jag inte vet har ett namn ens. Vad ska man kalla dent som består i att man hatar och förlöjligar folk av samma ”hudfärg”, samma ”ras” och ”nation” men som kommer från ett mindre accepterat område av landet?

Alla skåningar ”är” lata, feta och pratar mycket. De ”är” lite dumma men snälla, eller hur?

Trots att vi är många som upplevt denna form av ”rasism”, som fått höra öknamnen ”Lappjävel”, ”snåla smålänning”, ”skånejävel”, ”Kålle och Ada”, så tycks inte detta fenomen ha ett namn? Till och med lärarna hetsade mot skåningar med skånska r och norrlänningar med sin dialekt fram till inte för länge sen.

Det främmande

Jag är intresserad av bemötanden och av den gråzon där rasism och främlingsfientlighet möts. Det är i denna gråzon jag placerar det mesta av den ”rasism” jag själv utsattes för som liten.

I Stockholm gällde detta. Dialekter var ”rastspråk” som barnen endast fritt fick prata på rasterna. Så var det långt in på 60-talet. I undervisningssalarna i Stockholm skulle man tala rikssvenska. Speciellt stockholms R. Dialekter var förbjudna bland nyhetsuppläsare och hallåor och programledare på TV och bland lärare i skolorna i ”riksvenska” områden (ofta även i icke-riksvenska områden också). Nån gång på 70-talet eller 80-talet ändrades denna ”rasism”. SVT och SR ändrade sin policy och tillät dialekter, och skolan införde regler MOT diskriminering pga dialekt.

Det fanns mycket som liknande dagens rasism mot folk från andra kulturer som drabbade folk från olika delar av Sverige.

Jag ska vara ärlig: jag vet inte hur vanligt det är nu.

Det verkar som om denna ”rasism” minskat i betydelse och omfattning. Stämmer det? Vad anser ni? Hur var det när ni gick i skolan? Hur är det i skolorna och på arbetsplatserna idag? Och hur exakt har detta gått till?

Om man vill stoppa rasismen mot folk från andra länder, i samhället vore det ju jätteintressant att studera hur samhället lyckats minska den form av rasism som riktats mot t.ex. skåningar, finnar eller norrlänningar, om den nu minskat. Det kanske ger en fingervisning om vad vi bör göra politiskt mot all form av rasism.

Vilka mekanismer ligger bakom att ”rasism” mot folk med andra dialekter minskar? Är det måhända den ökande kontakten människor emellan? Det man möter i sin vardag är inte längre så skrämmande… Vilken roll spelade TV som på 70-talet började tillåta folk att prata dialekt i rutan. Vilken roll spelade skolan som på 70-talet slutade försöka få folk att sluta prata dialekt (liksom de slutade tvinga vänsterhänta att skriva med högern?) Nån gång på 70-talet eller 80-talet förbjöd skolan diskriminering pga ursprung i Sverige.

Länktips

Inte mycket har skrivits om ”rasismen” mot folk från olika delar av Sverige, Egendomligt nog. Mycket har skrivits om mobbning och om rasism, men mycket lite om fördomar mellan ”svenskar”.

Här är en del blandade intressanta artiklar jag hittade på nätet.

Mobbad pga skånsk dialekt

Uppsalabors attityder mot skånska och norrländska dialekter (pdf)

Skyll dig själv mobboffer

Björn Afzelius om mobbningen pga dialekt som han utsattes för.

Skåningar blir mobbade

Listerländska och mobbning

Fult språk och språknormer(pdf)

Mobbning (Pdf)

Mobbning är ett helvete

Standardtalemål (pdf)

Ungdomar och dialekter (pdf)

Dialekt o skola (Pdf)

Skalman: Undertryckande av dialekt i skolan

Flashback: dialekt och mobbning

”Lappjävel” (diskrimineringen mot samer och norrlänningar löper in i varandra traditionellt sett)

Uppsalabon som blev lappjävel

Radovani Jasmina Bolfek 2000: Attityder till svenska dialekter

Lars Gunnar Andersson, Fult språk (1985)

Läs även gärna en längre artikel om detta som jag skrev för Frihetssmedjan