SD och SvP. En orgie i rasism!

Gästinlägg av Raffina Wall, Slupixlat

Om vi tittar på det största renodlade nazistiska partiet näst efter light versionen, Sverigedemokraterna så finner vi Svenskarnas Parti.

imagesEtt nynazistiskt politiskt parti som likt Sverigedemokraterna tillfälligt bara gömt undan de bruna uniformerna och de välpolerade stövlarna bakom kostymer och slipsar.
Och det SD hymlar om i sitt partipolitiska program, det säger Svenskarnas Parti rätt ut i sitt.
 1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.2, Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället. Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. Detta i synnerhet i så viktiga sammanhang som de som har en betydande påverkan på vårt folks utveckling och samhällsbyggnad. Därför skall endast svenska medborgare tillåtas inneha positioner motsvarande dem i de tre statsmakterna riksdag, regering och massmedia. Inga icke-svenskar skall tillåtas att inifrån Sverige sitta på så betydande poster att de kan propagera utifrån en främmande etnisk lojalitet. Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana.3, Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

Det räcker mer än väl att läsa de tre första punkterna i detta nazipartis politiska agenda för att inse vilket nationalistiskt rasistiskt dravel det rör sig om.

Så man förstår ju att de Sverigedemokrater som var i Almedalen inte tvekade att mingla med personer ur Svenskarnas parti då de i grunden har samma åsikter om hur svenskheten ska se ut och bevaras.
Ideologiskt så skiljer det egentligen inte så mycket på bägge dessa partier och dess politik. Och det är ju faktiskt så att ett antal Sverigedemokrater mer än gärna gick över till Svenskarnas parti då de ansågs icke önskvärda i SD på grund av den så kallade nolltoleransen mot rasism. Och vi ska väl heller inte förglömma de Sverigedemokrater som sitter på några av de kommunalpolitiska stolarna och som hoppat av SD och blivit politiska vildar. Flertalet av dem stöder ju öppet Svenskarnas parti.
Frågan är dock bara vem som åker snålskjuts på vem i dagsläget. Just nu verkar det dock som om Svenskarnas parti åker snålskjuts på SD:s framgångar. Men snart kan läget vara det omvända. För uppenbart är att många Sverigedemokrater är besvikna på hur SD:s nuvarande politik ser ut. Man är inte tydliga nog i sin rasistiska politik, och det här med nolltolerans mot rasism som Åkesson införde ses väl av många SD-sympatisörer som ett rent förräderi också.
Inte omöjligt att light versionen av rasism, Sverigedemokraterna, tappar många röster till fullblodsnazisterna och rasisterna i Svenskarnas parti i det kommande valet. För vid det här laget har det väl gått upp för de flesta att bästa fiskevattnen för Svenskarnas parti är i de Sverigedemokratiska leden. Och att härska genom att söndra behöver ju inte Svenskarnas parti göra för att locka över missnöjda Sverigedemokrater, för de söndras ju av sina egna inre skandaler och stridigheter hela tiden.
Kan det kanske bli så efter nästa val, att Svenskarnas parti lyckas med att sno åt sig hälften av de Sverigedemokratiska rösterna? Då har vi ett intressant scenario. Ja det vill säga om nu SD når upp över fyraprocentsspärren. Låt oss leka med tanken på att SD ligger på ungefär samma nivå i opinionen som idag vid valet, och att Svenskarnas parti snor år sig hälften av de Sverigedemokratiska väljarna. Då skulle ju både SvP OCH SD komma in i riksdagen. Kommer de då att inleda ett samarbete?
Tanken är tyvärr inte helt otrolig. För de högerextremistiska krafterna sprider sig tyvärr likt en pest över Europa just nu. Och ju mer extremistiska de blir, ju mer tycks de locka till sig individer som till  exempel desillusionerade Sverigedemokrater som tycker att Åkesson och hans SD blivit alltför politiskt korrekta.
Och då får nog Åkesson och hans ”lättrassar”  finna sig i att enbart vara åskådare åt SvP och dess ledare Stefan Jacobsson.