Avpixlat får kallas för vad den är – Hatsajt!

Gästinlägg av Slutpixlat

Granskningsnämnden för radio och tv friar ett inslag från Kulturnytt i radions P1, 2013-01-29. Det aktuella inslaget var en recension av boken Skrivbordskrigarna, som behandlar hur näthat påverkar det offentliga samtalet. Recensenten i inslaget sade bland annat följande:

Skärmklipp

Granskningsnämnden friar alltså inslaget med följande motivering:

”Granskningsnämnden anser att det stod klart för lyssnarna att uttalandet skedde i samband med en bokrecension som behandlade ämnet näthat. Nämnden, som accepterar ett visst mått av värderande omdömen i denna typ av inslag, anser inte att uttalandena i den aktuella recensionen gick utöver vad som kan accepteras inom ramen för kravet på opartiskhet. Vad anmälarna anfört medför inte heller, mot bakgrund av vad SR anfört i sitt yttrande, att inslaget strider mot kravet på saklighet.”

Naturligtvis står det ju redan klar för alla människor med sunt förnuft att Avpixlat är en ren hatsajt. Att fria inslaget från radions Kulturnytt var ju inte mer än rätt.

Och förutom att vara en ren hatsajt är ju Avpixlat också främlingsfientliga och rasistiska. Och det behövs ingen granskningsnämnd för att avgöra den saken.

Avpixlat/Mats Dagerlind tycker naturligtvis att beslutet är horribelt och visar återigen hur illa Avpixlat blir behandlat av vad de kallar för ”kultureliten”.

”Vi är ingen hat och rasistsajt! Vi visar bara sanningarna som PK-media försöker dölja!”

Jo jo! Avpixlat är enfaldens och stupiditetens samlingsplats där ordet sanning har bytts mot lögn och förtal.

Hela Granskningsnämndens uttalande kan du läsa här: Beslut.

Curt Latinosson för Slutpixlat