Korta Motargument

SD-vildar, ett år före valet

Motargument har tidigare publicerat räkningar av hela landets kommunfullmäktiges salar och stolar som blivit partipolitiskt oberoende eller gått över till ett annat parti. Nu uppdateras statistiken i oktober 2021.


Det är elva månader kvar till kommande, ordinarie valdag i Sverige.

Det är just nu: 94 politiska vildar, vilka har antingen sparkats ut ur SD och sitter kvar på sin stol i sin kommunfullmäktige, eller har gått ur SD och sagt upp sitt medlemskap, men ändå sitter kvar och ockuperar sitt mandat på obestämd tid.

Lägg märke till att vår sammanräkning och sammanställning har använt Sveriges kommuners egna offentliga uppgifter om politiker som valts in för SD, och som registrerat sig som oberoende eller partilös. Det kan alltså således vara ytterligare oberoende eller uteslutna, som vi ej kunnat räkna.

Det ser alltså återigen ut som om att SD kanske slår nya rekord i antal politiska vildar och tomma stolar.

Källor:

Valmyndigheten, www.val.se

Respektive kommuns officiella, offentliga webbsida har använts för att räkna politiska vildarna. (Mora kommun och Ovanåker kommun var otillgängliga att granska på grund av tekniska skäl med deras websidor)

Motarguments oändliga historia om vildar och tomma stolar för SD