Läsebok_i_fäderneslandets_häfder_för_skolan_och_hemmet_(1878)_(14786548953)

Nysvenska Rörelsen har rötterna i studentföreningen Det Nya Sverige, som bildades i Uppsala 1930. Genom åren har rörelsen genomgått namnbyten och omorganisationer och hunnit förknippas med både nazism och fascism. (Källa: Expo)