Muslimer och MENA

Det finns en allmän uppfattning om att majoriteten av världens muslimer finns, eller har sitt ursprung, i de s k MENA-länderna. De länder med flest muslimer är Indonesien, Pakistan och Bangladesh. I MENA finns knappa 500 miljoner av världens totalt 1,6 miljarder muslimer. Mindre än en tredjedel alltså.

12108158_10153216903213358_3955571131625280685_n