Terminologi – rasism

Motargument publicerar en artikelserie där vi reder ut brännande föreställningar och termer. Vi inleder med rasism.

Ordet rasism skrämmer ibland även rasisterna. Många är rädda för att kallas rasist. Vad tror ni att det beror på? För mig finns det bara ett möjligt svar på den frågan. De vet själva att det är fel. De har själva insett att detta är oacceptabelt. Men hur är det då med den så kallade smygrasismen? Den som lurar runt så många rödmålade husknutar? 

5659842667_407e4aa72f_z
Foto: Li Tsin Soon

När ni säger ”Jag är inte rasist, men…”, har ni då verkligen förstått vad ordet betyder? På den inledningen följer ofta satser som; jag hatar ju bara somalier, muslimer, negrer, romer etcetera. Samma inledningsfras kan även följas av;  jag vill bara inte att de ska bo i mitt område, de tar våra jobb, de utnyttjar bidragssystemet i vårt land, eller man kan inte vara svensk om man inte föds i Sverige av svenska föräldrar. Många av de som svänger sig med denna vokabulär är förmodligen inte ens medvetna om att de uttrycker rasistiska åsikter, de inbillar sig troligen att de faktiskt är av sunda åsikter.

 

Rasism är namnet på en ideologi som grundas på idén att människosläktet indelas i olika raser, samt på den felaktiga idén att vissa av dessa raser är överlägsna andra.

 

Rasism enligt Nationalencyklopedin: en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:

1. Uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader, det vill säga yttre kännemärken.

2. Antagandet att det finns ett samband mellan, å ena sidan, sådana fenotypiska skillnader och, å andra sidan, nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär.

3. Antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser.

4. Övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen.

5. Föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och t.o.m. förinta medlemmar av förment underlägsna raser.

 

SONY DSC
Foto: rwdownes

Vi kan alltså tydligt se att meningarna i exemplet ovan passar utmärkt inom ramen för termen rasism. Människor som uttrycker dessa åsikter försöker förringa kraften av deras rasistiska åsikter, genom att begränsa sina uttalanden. Antingen begränsar man sig till vissa grupper, raser, eller så håller man sig till olika, specifika fördomar, som till exempel hur mycket invandrare får i bidrag, eller att invandrare tar ”våra” jobb.

Kärnan i alla dessa påståenden cirkulerar runt en och samma fixering som särskiljer en ras från alla andra, eller bara från ens egen. Titta igen på de fem förutsättningarna i listan ovan. Detta tankesätt går hand i hand med, praktiskt taget, samtliga punkter. Lägg, om du kan, dessa punkter på minnet. Du kommer med stor sannolikhet att få användning för dem.

En av de viktigaste punkterna när det handlar om rasism i Sverige, idag, är nummer tre. Alla får vi väl någon gång höra att statistiken säger att invandrare begår flest brott, eller att invandrare ligger bakom flest våldtäkter etcetera. Rasisterna svänger sig gärna med statistik beträffande exempelvis bidrag, brott och arbetslöshet. Självfallet händer det att statistiken de levererar är korrekt, du kan nämligen alltid vinkla statistik så att den visar det du vill visa. Det är dock mycket lätt att ”glömma” ordet procentuellt, när man påstår att invandrare är överrepresenterade i vissa avseenden. Med tanke på hur väldigt många fler de svenskfödda svenskarna är i vårt land, så är procentuellt ett ytterst viktigt ord att få med i statistiken. Poängen är, dock, att oavsett vad som påstås, så kan vi inte tillskriva olika raser dessa handlingar eller egenskaper. Det kan vi inte ens göra när dina bekanta påstår att av deras 50 somaliska bekanta så är 49 arbetslösa. 50 är nämligen inte hela världens somaliska befolkning.

Vad jag vill säga med detta är; var uppmärksam när någon i din närhet börjar en mening med orden; ”Jag är inte rasist, men…”. Det kommer nämligen ytterst sällan en bisats, som INTE är rasistisk efter den inledningen.

Hur du vill bemöta detta är upp till dig.

 

9341923448_f8383f82b4_z
Foto: Light Brigading

Källa: Nationalencyklopedin