Richard Jomshof förringar rasism

Gästinlägg från Slutpixlat

SD-kuriren gör den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Richard Jomshof lite märkliga uttalanden angående Expressens senaste avslöjanden om de anonyma näthatarna som bl.a. är från hans eget parti.

Efter att Jomshof talat om partiets etiska riktlinjer och hur viktigt det är att SD:s medlemmar följer dessa riktlinjer, så kallar han de främlingsfientliga och rasistiska uttalanden som hans partikollegor gjort på hatsajterna för ideologiska övertramp?

Då det uppenbarligen verkar finnas medlemmar som på fullt allvar tror att man kan företräda en linje officiellt och en helt annat när man tror att man är anonym, i detta fall i kommentarsfälten i sociala medier. Det går naturligtvis inte, om nu någon trodde det. Jag tar för givet att det kommer att få konsekvenser i de fall ideologiska övertramp har skett.
Art Blakey #2
Markus Amalthea Magnuson / Foter.com / CC BY-NC-SA

Lite märkligt att från en företrädare för ett parti vars ideologi i grunden är rasistisk höra att ideologiska övertramp förekommit?

Jomshof anser för övrigt i sin artikel i SD-kuriren att de uppgifter som framkommit i Expressen nu de senaste dagarna, är ganska ointressanta, om man sätter in dem i ett större sammanhang?

För det andra är uppgifterna ganska ointressanta om man inte sätter in dem i ett större sammanhang. Till exempel bör man ställa sig frågan hur det ser ut på andra debattsidor på nätet, men också hur det ser ut i övriga partier. Det sistnämnda är viktigt. Låt mig exemplifiera; i valrörelsen 2006 påstod EXPO att omkring tio procent av Sverigedemokraternas kandidater var dömda för något brott. Detta fick ett stort genomslag i media, som gjorde allt för att använda uppgifterna till att smutskasta Sverigedemokraterna. Många av oss, däribland undertecknad, försökte då påpeka att uppgifterna är ganska ointressanta om man inte sätter in dem i ett större sammanhang.

Jomshof försöker göra en jämförelse med hur det ser ut på andra debattsidor på nätet och hos andra partier när det kommer till rasism och näthat, och tycker därmed att det är ganska ointressant vad SD och dess företrädare står för. I ett större sammanhang då naturligtvis.

Om vi då skall jämföra med, i ett större sammanhang, hur det ser ut på andra debattsidor och hos andra partier, så är det väl, i ett större sammanhang, ganska tydligt att just SD-politiker är ganska så överrepresenterade både i brottssammanhang och att SD-anhängare är det på vissa ”debattsidor.”

Att Jomshof dessutom försöker jämställa hat- och rasistsajterna Avpixlat, Exponerat och Fria Tider som vilka andra ”debattsidor” som helst på nätet, visar ju enbart på att han ”i ett större sammanhang”, verkar anse att den rasism som hans egna partikollegor ger uttryck för på dessa ”debattsidor” är ointressant.

Man blir inte längre förvånad över hur framträdande SD-”politiker” likt Jomshof, nu också försöker ta på sig offerkoftan och genom diverse artiklar försöker förringa sina partikollegors klavertramp genom att skylla på att media endast är ute för att smutskasta dem.

Något som SD:s politiker och dess anhang i sammanhanget förbiser är det faktum att med den ideologi de bär med sig och den främlingsfientliga och rasistiska politik de står för, så får de finna sig att bli granskade av media. För inget annat parti i Sveriges riksdag för en sådan politik.

/ Raffina Wall
Gästinlägg från Slutpixlat.

Nationalistiska Jobbik fyller 10 år

”Rörelsen för ett bättre Ungern”, av dess ungerska namn Jobbik Magyarországért Mozgalom förkortat: ”Jobbik” – är ett nationalistiskt och högerpopulistiskt politiskt parti. Partiet har gjort sig (ö)känt genom sin starkt antisemitiska, antiziganistiska och ”antikriminella” profil och har betecknats som nyfascistiskt.

Jobbik bildades 2003 med det självpåtagna syftet att ‘skydda ungerska intressen’. Julen 2003 reste dess medlemmar stora kors runtom i Ungern för att påminna ungrare om ‘den sanna meningen’ med julhelgen.

Den paramilitära nyfascistiska rörelsen Magyar Gárda (Ungerska gardet), som för övrigt Jobbiks partiledare Gábor Vona har grundat och som praktiskt taget går ut på att terrorisera minoriteter och meningsmotståndare, var knuten till partiet innan organisationen upplöstes av domstol den 2 juli 2009. Men mindre grupperingar har fortsatt terrorn i samma anda.

I partiprogrammet kan man utläsa att de bland annat strävar efter dödsstraff, abortrestriktioner, och begränsad invandring av vad man uppfattar som ”icke-assimilerbara nationaliteter”. Jobbik fördömer homosexualitet som en perversitet som de vill förbjuda.

Partiledaren Gábor Vona har uttryckt att Jobbik arbetar mot ”zigensk kriminalitet” och partiet menar att zigenarkriminaliteten är ”en av de största utmaningarna i Ungern”. Hets mot Ungerns romska minoritet har varit ständigt återkommande för partiet som generaliserande talar om den folkgruppen som kriminell och en belastning för Ungern.

Partiet ställde upp i Europaparlamentsvalet 2009 med toppkandidaten Krisztina Morvai, som för övrigt har suttit i samma styrelse som Kent Ekeroth i ”European Alliance for Freedom”. Inför valet skickade Morvai, som väckt uppmärksamhet för sina antisemitiska uttalanden, ett uppmärksammat offentligt brev till sina väljare där hon skrev:

Jag skulle bli väldigt nöjd om ni som kallar er stolta ungerska judar ägnade er fritid åt att leka med era små omskurna snoppar istället för att smutsa ner mig.

Jobbik speakerJobbik fick 14,77 procent av rösterna, vilket gav partiet tre platser i Europaparlamentet.
I det ungerska parlamentsvalet 2010 fick Jobbik 16,7 procent av rösterna och 47 mandat (av 386) och därmed plats i det ungerska parlamentet.

En högerextrem websajt publicerade i juni 2012 ett certifikat som skulle bevisa att en parlamentsledamot för Jobbik inte bar på judiska eller romska ”gener”. Testet hade gjorts några veckor innan valen 2010.

I februari 2012 ifrågasatte deras utrikespolitiske talesperson Márton Gyöngyösi, Förintelsen i en intervju i Judisk krönika. Tidigare har partiets europaparlamentariker lagt förslag om att tvångsdeportera romer till så kallade ”skyddsläger” där utegångsförbud skulle råda efter klockan 22 på kvällarna.

Den 26 november 2012 föreslog återigen denna Márton Gyöngyösi att staten borde upprätta listor över judar som är att betrakta som ”nationell säkerhetsrisk”. Senare har uttalandet förtydligats med att man endast avsåg medborgare som har både ungerskt och israeliskt medborgarskap.

Ja, det här var lite om Jobbik i stora drag. Tyvärr finns det mycket mer att säga som inte får rum i en enda artikel. Betänk att det ovan beskrivna är ett politiskt parti som i Ungern har nästan 17% av rösterna.

/Andrea Daleflod

Demokratin är hotad – vi måste säga ifrån nu!

Vad väntar vi på? Vill vi att rasism ska bli en våldsam del av vår vardag? Väntar vi på upploppen? De blodiga gängkrigen? De omkullvälta bilarna som brinner på gatorna? Gatstenar som viner genom luften? Väntar vi på att järnrörens tid ska komma och deras anhängare ska slå in tänderna och skallarna på våra vänner och grannar? Väntar vi på att blodet ska flyta på gator och torg?

Under my UmbrellaDet finns inga genvägar. Motsättningarna i dagens Sverige är stora. De går mycket djupt. Och de går inte längre att blunda för – inte för någon. Rasismen är här. Mitt ibland oss. Dagligdags. Överallt. Och den som tiger samtycker. Den som står bredvid, tyst med bortvänt huvud, utan att protestera bär alltid på några bittra droppar av svartaste skuld.

Priset kommer i framtiden att bli mycket högt om vi inte säger ifrån nu. Demokratins fundament är hotat.

Rasismen är en av vår tids viktigaste frågor. Vi måste ta ställning och ta strid för det okränkbara människovärdet. Vi är alla lika mycket värda. Ingen ska få säga något annat – oemotsagd. Ingen ska få kasta glåpord efter andra för deras hudfärgs skull utan att bli ifrågasatta, motsagda. Det är i vardagen vi måste föra den antirasistiska kampen hårdast och mest konsekvent.

Men att stå ensam är svårt. Att organisera oss är den mest framkomliga vägen. Alla behöver stöd i vardagens kamp mot rasism och främlingsfientlighet. Att bilda lokala grupper som träffas och arbetar tillsammans inom enhetsfrontens hängd är i allra högsta grad önskvärt. Då kan vi ge varandra argument och mod, och även hitta nya vägar att bekämpa rasismen.

Detta är en av orsakerna till att vi bildat gruppen ”Front mot rasism och gryende fascism”.

Avsikten är att så snart som möjligt bli en rikstäckande organisation vars bas och utgångspunkt är enhetsfrontarbetet. Vi som kan enas om att vi är emot och vill bekämpa rasism och den fascism som även börjar bli en del av politiken i Sverige och som redan växer sig stark i Europa, vi ska kämpa tillsammans – oavsett var vi står politiskt i andra frågor.

Antirasismen är idag en så central, så avgörande och genomgripande fråga att andra eventuella motsättningar kan ställas åt sidan i en bred organisation med enande mål.

Front mot rasism och gryende fascism” är politiskt och religiöst obunden. Alla är välkomna som vill delta i kampen mot rasismen, och som delar dessa värderingar. Gruppen är oberoende och obunden av sociala, etniska, religiösa faktorer.

En människa är en människa och vi äger alla samma värde. Människovärdet är okränkbart.

Genom att bekämpa rasismen försvarar vi även demokratin. Rasismen och den växande fascismen är ett tydligt och växande hot mot de värderingar som ligger till grund för ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Det är ett hot mot oss alla – oavsett vilken hudfärg eller efternamn vi har.

Som medel i kampen används ord, spridande av kunskap, bekämpande av fördomar och falsk propaganda, demonstrationer, motaktioner. Säg ifrån! Tål inte rasism när du ser den. Sluta tiga!

Gå med i ”Front mot rasism och gryende fascism”.
Tillsammans är vi starka!
/ Crister Enander