SDU förordar en Nationalsocialistisk stat!

Gästinlägg av Anita Svensson-Vilegård från Slutpixlat

De Sverigedemokratiska ungrassarna i SDU förnekare sig inte. Som så många andra politiska ungdomsförbund så vill man vara lite radikalare än moderpartiet. Dock så går inte förvånande SDU ett steg längre.

Under rubriken Nationen Framför Allt, vilket är de Sverigedemokratiska ungrasisternas förslag till idéprogram, så brer man på så att till och med den mest förhärdade nationalist blir grön av avund.

Att Sverigedemokratern vurmar för nationalstatens bevarande och gräver ned sig i historiska floskler från fornstora dagar är ingen nyhet. Men att de vill beröva individen dess frihet i statens namn för närmast tankarna till hur nazityskland ”värnade” om sin nations medborgares fri- och rättigheter.

”Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp. På så sätt kan statens kärnuppgifter motiveras, vilka förbundet anser vara lag och ordning, upprätthållandet av nationens självständighet och värnandet av det kulturella arvet. Därutöver uppbär staten ansvar för att skapa förutsättningar för nationell välgång. Det huvudsakliga medlet för det är att staten tillhandahåller ett utbildningsväsende av hög kvalitet för att fostra och bilda folket.”

Läs första meningen noga en gång till:

”Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp.”

Individen får avstå en del av sin personliga frihet!?

När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp!?

Tror inte ens man behöver gissa vilka friheter det är Svenska folket behöver ge upp om SDU får som de vill.

Yttrandefriheten och pressfriheten är väl något av det första som ryker. Och den kompensation det talas om som Svenska folket skulle få istället och skulle vara mer värdefull än den frihet som gavs upp är väl ett totalitärt styre utan tvekan. Och vi vet ju hur grundläggande ”tryggt” det är när ungrassarna springer omkring med sina listor på politiskt obekväma personer de vill spärra in.

Den formen av lag och ordning SDU säger sig vilja eftersträva genom att beröva individen dess fri- och rättigheter är en enligt deras ideologi tillrättalagd lag och ordning för att enbart passa deras egna politiska syften.

Slutklämmen i SDU:s idéprogram för hur den svenska nationen skall se ut är väl ändå det här stycket:

”Därutöver uppbär staten ansvar för att skapa förutsättningar för nationell välgång. Det huvudsakliga medlet för det är att staten tillhandahåller ett utbildningsväsende av hög kvalitet för att fostra och bilda folket.”

Fostra och bilda folket!?

Vi förmodar att den fostran och bildning av folket som SDU eftersträvar inbegriper upprättande av så kallade politiska korrektionsläger i bästa Gulaganda, där man psykiskt men framför allt fysiskt vill banka in nationalstatens dogmer i huvudet på de som inte anammat nationalstaten och dess ”förträffliga” ideologi.

Nej det så kallade idéprogrammet som SDU nu kommer med är inget annat än ren nationalsocialistisk propaganda där man klart och tydligt utan omsvep verkligen visar sin vidriga ideologi och vilka konsekvenser detta kan få om de kommer till makten. Och inte kan vi heller kalla det ungdomligt oförstånd från SDU:s sida. De vet mycket väl hur de vill att ett framtida Sverige ska se ut.

Därför är det så viktigt att bedriva en antirasistisk kamp för att dessa mörkrets makter inte ska få ökat fotfäste i Sverige. Tror inte ens att alla de som säger sig sympatisera med SD vill leva i det samhälle Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund uppenbarligen vill skapa. För i det samhället försvinner snart den ena efter den andra av de rättigheter och friheter vi har idag. Något att verkligen tänka på innan man på valdagen 2014 lägger sin röst.

Vill vi ha demokrati med medborgerliga fri- och rättigheter, eller vill vi ha en envåldshärskares diktatur utan några som helst medborgerliga fri- och rättigheter.

Anita Svensson-Vilegård för Slutpixlat