SDU:s uppenbart ogrundade påståenden om asylsökande

Sverigedemokraternas Ungdomsförbund har gjort en film om hur ett tidigare lyxigt vandrarhem omvandlats till flyktingförläggning. I filmen påstår SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand att de 70% av alla asylsökande i Sverige som får avslag på sina ansökningar, har lämnat in ”uppenbart ogrundade” asylansökningar, samt ”kommer hit och bor i ett slott”.

Gustav Kasselstrand
Gustav Kasselstrand (SDU)

Just ”uppenbart ogrundad asylansökan” är en juridisk term reglerad i 8 kap. 6 § utlänningslagen.

Av Migrationsverkets senaste årsredovisning, den för år 2011, på sid. 26 under rubriken ”Mindre antal uppenbart ogrundade ansökningar” framgår emellertid följande:

Migrationsverket kan besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om det är uppenbart att den asylsökande inte har skyddsbehov eller andra skäl att få uppehållstillstånd i Sverige. Denna kategori av ärenden utgjorde 8 procent av samtliga beslut under 2011, jämfört med 16 procent året innan. Verket har ett väl fungerande system för att uppmärksamma och handlägga uppenbart ogrundade ansökningar.

Länk till Migrationsverkets årsredovisning för år 2011.

Klicka på bilden för att förstora den

Till detta skall läggas faktumet att flera av de ansökningar som Migrationsverket bedömer som ”uppenbart ogrundade” överklagas till migrationdsomstolarna. Flera av dessa överklagade beslut bedöms sedermera som välgrundade av migrationsdomstolarna.

Övriga 92% av alla asylansökningar genomgår en vanlig asylprocess. I en sådan process beviljas asylansökningarna antingen tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd, eller så avslås de. De avslagna asylansökningarna överklagas nästan alltid till en Migrationsdomstol, som i fler fall ändrar Migrationsverkets beslut.

Sverigedemokratiska politiker påstår sig ofta säga sanningen. Mot denna bakgrund vore det trevligt om Kasselstrand antingen presenterar alternativt statistiskt underlag som är bättre än Migrationsverkets, eller erkänner att han har fel. Helst i en ny SDU-film.

Klicka här för att visa alla inlägg i denna serie om Gustav Kasselstrand.